h

Holland Huis

27 juni 2014

Holland Huis kopje onder?

Tijdens de behandeling van de kadernota (een opzet voor de invulling van het beleid) voor 2015 heeft de SP wéér het Holland Huis ter discussie gesteld. De reden hiervoor was dat in de kadernota staat dat er geld (€ 25.000) uitgetrokken wordt voor de sloop van het Holland Huis. De gemeente wil het slopen omdat eind 2014 het woonzorgcomplex  (WoZoCo) in gebruik genomen gaat worden en dat zodoende het Holland Huis haar functie als dorpshuis verliest.

Lees verder
5 december 2012

SP doet laatste poging om Holland Huis te redden


.- Tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte heeft Kees Slager namens de SP nog een laatste poging gedaan om wethouder Van Dis duidelijk te maken dat de inwoners van Scherpenisse wel blij zijn dat er nu snel aan het wozoco wordt begonnen, maar niet dat het zorgcomplex ook de functie van dorpshuis zal gaan krijgen.
Slager wees erop dat er nu geen negentien maar vijftien appartementen in komen omdat (als gevolg van de processen die omwonenden hebben gevoerd) het gebouw een verdieping lager moet worden. Slager:'De inwoners van het dorp hebben al eerder in overgrote meerderheid laten weten dat ze het liefst het gerenoveerde Holland Huis willen behouden. Er is nu een extra argument om dat te doen, want als er geen dorpshuis in het wozoco komt, kunnen er wel negentien appartementen in komen.'
Maar de wethouder noemde het 'een gepasseerd station' en durfde te stellen dat het opnemen van de dorpshuisfunctie in het wozoco juist de kracht van het nieuwe gebouw wordt. Omdat alle andere fracties in de raad er kennelijk ook zo over dachten, ging Slager 'met frisse tegenzin' akkoord met het voorstel.

Lees verder
22 februari 2011

SP wil goed onderhoud scholen en Holland Huis

"Kan de wethouder uitleggen waarom hij voor de werkomgeving van onderwijzers en scholieren lagere eisen stelt dan die van ambtenaren? "Dat vroeg Kees Slager namens de SP in de vergadering van de Commissie Ruimte aan wethouder Hommel (VVD). Het was hem opgevallen in het beleidplan voor onderhoud van gemeentelijke gebouwen, dat het onderhoud van het gemeentehuis de kwalificatie 'goed' moet hebben, maar voor de meeste scholen vindt de gemeente de kwalificatie 'redelijk' al goed genoeg.
De wethouder vertelde dat het onderhoud in nieuwe gebouwen (waarbij ook enkele scholen) goed moet zijn, maar in de rest niet. Op de vraag waarom een oud gebouw minder goed onderhouden hoeft te worden, had de wethouder geen ander antwoord dan: 'Dan zullen we nog meer geld moeten uittrekken voor het onderhoud.'.
Maar Slager had ook ernstige twijfels over de snel oplopende onderhoudskosten van de laatste jaren: "In 2006 kostte het onderhoud van alle gemeentelijke gebouwen 450 duizend euro, vier jaar later is dat verdubbeld tot 905 duizend en voor dit jaar gaan we zelfs over het miljoen. Kan de wethouder uitleggen waardoor die stijging is ontstaan?"
Nee, dat bleek de wethouder niet te kunnen. Na overleg met een ambtenaar zei hij:'We krijgen steeds hogere eisen op ons bordje", maar dat vond Slager een te mager antwoord. Er zal eerst een bevredigender verhaal moeten komen eer de SP in de raadsvergadering van volgende week zal instemmen met het voorstel om (nog) meer geld uit te trekken voor onderhoud.
Daarnaast had Slager ontdekt dat de gemeente vanaf volgend jaar geen euro meer wil uittrekken voor het onderhoud van het Holland Huis in Scherpenisse. Dat mag van de gemeente afzakken naar conditie 5: 'slechte onderhoudstoestand, het verouderingsproces is onomkeerbaar'.
"Zo kan de gemeente straks zeggen, dat het er zo slecht bij staat, dat er nog maar één optie over is, namelijk slopen.", zei Slager. Hij herinnerde de wethouder er aan, dat er helemaal geen raadsbesluit is om het Holland Huis te slopen en eiste dat er ook na volgend jaar geld voor het noodzakelijke onderhoud beschikbaar komt: "Wij vinden dat het Holland Huis moet blijven, want het is een geschenk dat Tholen kreeg na de ramp en bovendien is het een mooi voorbeeld van de naoorlogse bouwstijl."

Lees verder
10 juli 2008

Een monument van offervaardigheid

De SP-werkgroep Tholen heeft een rapport opgesteld naar aanleiding van een enquete onder de inwoners van Scherpenisse. Het rapport is hieronder te lezen.

Lees verder
7 juni 2008

Holland Huis verliest status van dorpshuis

Uit de PZC van 15 mei 2008, door Rob Paardekam
Het Holland Huis in Scherpenisse verliest definitief zijn functie als dorpshuis.

Lees verder
18 maart 2008

Holland Huis moet blijven!

Zaterdag 4 augustus om 13.30 uur zal de SP-werkgroep Tholen de door haar verspreidde vragenlijsten over de toekomst van het Holland Huis in Scherpenisse, huis aan huis gaan ophalen.

Lees verder

U bent hier