h

Onderwijs/scholen/OV

20 april 2016

SP motie leerlingenvervoer unaniem aangenomen.

Tijdens de raadsvergadering  op 14 april heeft de SP een motie ingediend. Hierin werd gevraagd om te onderzoeken waarom er in de gemeente Tholen verhoudingsgewijs meer leerlingen gebruik maken van leerlingenvervoer in vergelijking met andere gemeenten in Zeeland. De motie werd door alle partijen gesteund.

Lees verder
10 december 2015

SP stelt vragen over stigmatiserende e-mail kinderopvang

SP Tholen is in het bezit gekomen van een behoorlijk stigmatiserende e-mail. Deze e-mail is verzonden door ZO kinderopvang aan ouders. In de e-mail staat dat er een nieuwe huurder is gevonden voor het pand aan de Zoekweg in Tholen. De nieuwe huurder is Accessio Bedrijfsdiensten, zij bieden onder andere inburgeringscursussen en taallessen aan aan statushouders. In deze e-mail worden statushouders ten onrechte een slechte reputatie bezorgd.

Lees verder
31 juli 2014

SP stelt vragen over schooltijden De Steenspil

De Thoolse SP fractie heeft verbaasd gereageerd over de (aangepaste) schooltijden van De Steenspil in Halsteren. Komend schooljaar beginnen de scholieren om 9.20 uur en zij moeten dan naar school tot tegen half vijf. Voor veel  ouders en scholieren is dit onwenselijk. Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan het Westerpoortcollege en ROC Prinsentuin in Halsteren samen door onder de naam De Steenspil. Scholieren die nog niet klaar waren op het voormalig Westerpoortcollege in Tholen zijn (noodgedwongen) mee verhuisd naar Halsteren.

Lees verder
23 oktober 2013

SP lanceert OV enquête in Zeeland

Donderdag 24 oktober lanceert de Provinciale Statenfractie van de SP een enquête onder de reizigers en chauffeurs in het openbaar busvervoer van Zeeland. Door middel van een vragenlijst die uitgedeeld wordt op diverse locaties in Zeeland willen de socialisten weten hoe de reiziger en chauffeurs denken over de komende concessie voor het openbaar busvervoer.Zo wil de SP graag weten hoe tevreden de reiziger is over het huidige OV en welke verwachtingen de reizigers hebben over de inzet van een buurtbus.  Daarnaast worden ook de chauffeurs om hun mening gevraagd over de veranderingen bij het busvervoer. 

Lees verder
6 juni 2013

Dag Westerpoort! Welkom goede openbaar vervoer verbinding?


Gedeputeerde Staten van Zeeland gaat niets proberen om het Westerpoort voor de gemeente Tholen te behouden.
Het dagelijks van bestuur van de provincie Zeeland zegt dit in antwoorden op de vragen die gesteld zijn door Roland van Tilborg, woordvoerder onderwijs van de Zeeuwse SP fractie.

Lees verder
6 mei 2013

SP : Houd het Westerpoort in Tholen


De SP Statenfractie van Zeeland was verbijsterd toen zij hoorden dat in 2014 de gemeente Tholen “zijn” Westerpoort college gaat verliezen. Na ruim 50 jaar is de kans groot dat de gemeente Tholen de enige openbare voortgezette school kwijt raakt. ‘De SP is in principe niet tegen deze fusie maar waarom moet er dan weer iets naar het Brabantse verdwijnen?’ vraagt Roland van Tilborg, woordvoerder onderwijs, zich in een eerste reactie af. ‘Doe er met alle partijen alles aan om de school in Tholen te houden na de fusie!’
Van Tilborg; 'Ik vind dat de gemeenteraad van Tholen gaat wel erg makkelijk akkoord met de mededeling over deze fusie. Zeker omdat zij er zeven jaar geleden 2,4 miljoen euro aan bij gedragen heeft. Diverse partijen vinden het dan ook kapitaalvernietiging.

Lees verder
22 maart 2013

Meerderheid raad wil brandbrief over schoolplan aan Den Haag


- Nadat B&W eerder negatief hadden gereageerd op het verzoek van Annie Vogelaar (SP) om per brandbrief aan het kabinet te laten weten dat de plannen van de Onderwijsraad om de helft van de Thoolse basisscholen te sluiten, heeft een meerderheid uit de gemeenteraad die eis nu toch per motie bij het college neergelegd.
Op initiatief van het CDA werd een motie - mede ondertekend door SP, SGP en CU - met 13 tegen 7 stemmen aangenomen waarin het college wordt gevraagd om zich uit te spreken tegen de plannen van de Onderwijsraad. Daarnaast moet het college aan de staatssecretaris van Onderwijs een brief schrijven met het verzoek het onzalige plan van de Onderwijsraad niet over te nemen. Bovendien moet er een afschrift van die brief naar alle leden van de Tweede Kamer worden gestuurd.
Het is overigens de vraag of het college de motie gaat uitvoeren. Wethouder Hoek raadde de motie af omdat dat volgens hem niet de manier was iets te bereiken in Den Haag. En burgemeester Nuis merkte fijntjes op dat het college niet verplicht is om een motie van de raad uit te voeren...

Lees verder
7 maart 2013

B&W Tholen stuurt geen brandbrief over dreigende schoolsluiting -  Hulst wél

7.3. 2013.-  B&W van Tholen spelen weer eens voor het braafste jongetje van de klas. Want ze weigeren in te gaan op het verzoek van Annie Vogelaar (SP) om een brandbrief naar Den Haag te sturen waarin wordt gevraagd niet in te gaan op het advies van de Onderwijsraad om het minimum aantal leerlingen op te trekken van 23 naar 100 per school. Hoewel het college meedeelt dat een dergelijke maatregel tot gevolg zal hebben dat tien van de twintig Thoolse basisscholen (waaronder vijf openbare) plus de school voor speciaal basisonderwijs zouden moeten sluiten, vindt men het sturen van een brandbrief niet nodig. Want 'het gaat om een advies en het is geen kabinetsbesluit'.
Dat het juist zinvol is om een brandbrief te sturen vóór het kabinet dit desastreuze advies zou gaan opvolgen, daar sluit het college de ogen voor. Terwijl er toch één dag eerder een prima voorbeeld werd gegeven door B&W van Hulst.

Lees verder

Pagina's

U bent hier