h

Wateroverlast (Poortvliet, Tholen stad)

10 juli 2014

B&W erkent: wateroverlast is op te lossen zonder vestingwalplan

De wateroverlast waar bewoners van de Bosstraat en de Venkelstraat in Tholen-stad nog steeds mee te maken hebben, kan worden opgelost zonder dat het, inmiddels ingetrokken, vestingwalplan wordt uitgevoerd. Dat schrijven B&W in antwoord op schriftelijke vragen van de SP'ers Korevaar en Slager.

Lees verder
17 juni 2014

Gemeente moet actiegroep niet schuld geven van wateroverlast

De wateroverlast waarmee bewoners van de Bosstraat en de Venkelstraat in Tholen een week geleden te kampen kregen, mag niet in de schoenen worden geschoven van de Buurtgroep Oudeveste. Dat stellen Theo Korevaar en Kees Slager van de SP in schriftelijke vragen aan B&W. Toch lijkt het erop, dat de actiegroep de zwarte piet krijgt toegespeeld van de wateroverlast.

Lees verder
15 augustus 2013

Gemeente ontdekt simpele oplossing wateroverlast Deestraat Poortvliet


.- Er lijkt eindelijk een einde te komen aan de wateroverlast in de Deestraat te Poortvliet. Ruim een jaar deelde wethouder Van Dis op vragen van Kees Slager (SP) in de Commissie Ruimte mee: 'De gemeente is technisch niet in staat de problemen op te lossen' . Slager wenste dat niet te geloven ('In een tijd waarin wij in staat zijn een stormvloedkering in de Oosterschelde te bouwen') en nu blijkt uit een deze week verzonden brief van het college dat er vrij simpele oplossing is om de overlast (bijna) helemaal te voorkomen.

Lees verder
31 augustus 2012

Eindelijk serieuze aanpak wateroverlast


.- De gemeente Tholen lijkt eindelijk de wateroverlast in de omgeving van de Deestraat in Poortvliet - waar de SP al meermalen aandacht voor vroeg - serieus te gaan aanpakken
In een brief die vandaag naar de raadsleden is gestuurd, stelt het college voor om een 'stappenplan' uit te voeren, dat uiteindelijk moet leiden tot 'een robuuste maatregel, welke wellicht ook toegepast kan worden op andere - toekomstige - overlastlocaties binnen de gemeente.' Daarbij denkt men aan de wateroverlast die de laatste tijd in Tholen-stad optrad.
'De verwachting is dat met de klimaatsveranderingen de neerslagintensiteit in de toekomst nog verder zal toenemen, wat kan leiden tot schade in de woningen', aldus het college: 'Om toekomstige overlastproblemen of schade te bestrijden wordt voorgesteld de problematiek breder te trekken dan enkel de garages en een robuuste maatregel uit te voeren, die in de toekomst stand zal houden.'

Lees verder
20 juni 2012

Gemeente geeft aannemer onterecht schuld van wateroverlast Poortvliet


.- 'De gemeente legt ten onrechte de zwarte piet voor de wateroverlast in de Deestraat te Poortvliet bij de aannemer'. Dat zei Kees Slager namens de SP maandagavond tijdens de vergadering van de Commissie Ruimte. Wethouder C. van Dis had eerder gesteld dat de aannemer kon weten dat het terrein waarop hij twaalf jaar geleden een rij garages bouwde gevoelig was voor wateroverlast. De eigenaren van de garages moeten op eigen kosten de vloer maar verhogen, aldus het raadsvoorstel. Want dat ze te laag zijn gebouwd, kon de gemeente destijds niet tegenhouden: 'De gemeente kan geen verplicht bouwpeil afgeven. Er wordt weliswaar geadviseerd, maar dat is helaas niet bindend' .
Slager had echter de bouwvergunning bij zich die de aannemer destijds kreeg en daarin stond: 'Met het bouwen mag niet worden begonnen alvorens door of namens B&W het straatpeil is aangegeven.'

Lees verder
20 maart 2012

Gemeente behoort wateroverlast in Poortvliet op te lossen


.- "Het wil er bij mij niet in dat wij in een land dat een stormvloedkering in de Oosterschelde kan bouwen, technisch niet in staat zijn om een rioleringsprobleem in Poortvliet op te lossen", zei Kees Slager namens de SP gisteren tijden de vergadering van de Commissie Ruimte .
Aan de orde waren de antwoorden van B&W op de schriftelijke vragen, die hij een paar weken geleden stelde over de wateroverlast rond de Deestraat. Daar veranderde drie keer binnen een half jaar het terrein tussen een rij garages en woningen in een soort binnenzee. Met als gevolg dat garages en schuurtjes vol liepen en het water bij sommige huizen in de kruipruimtes stond en via de wc-pot in de badkamers dreigde te stromen.

Lees verder
6 januari 2012

SP wil einde aan wateroverlast Poortvliet

Als je de folder 'Wateroverlast' van de gemeente mag geloven dan is de riolering in de kom van Poortvliet in staat om extreme buien van 29 mm per uur op te vangen. Maar de eigenaren van de rij garages aan de Deestraat weten wel beter. Na een flinke, maar absoluut niet extreme regenbui van 3 januari stond het hele terrein voor de garages blank. Dat was de derde keer in een half jaar tijd. Daarom heeft Kees Slager als SP-lid van de commissie Ruimte er gisteren vragen over gesteld aan B&W.

Zowel in juli als september stroomde het water de twaalf garages in en dat had tot gevolg dat allerlei daar opgeslagen spulletjes waterschade leden. Palingroker Peter van der Sterren moest € 1400.- uitgeven voor de huur van een vrieswagen om te voorkomend at zijn voorraad paling verloren zou zijn gegaan. Hij en enkele andere eigenaren deden hun beklag bij de gemeente. Daar gaf men de schuld aan het waterschap, die de sloot,waarin het riool uitmondt niet goed zou hebben schoongehouden.

Lees verder

U bent hier