h

Speeltuin Bosstraat Tholen

16 juli 2012

Speeltuin Bosstraat Tholen

Er zijn tijdens deze SPeelmiddag veel foto's gemaakt. Inmiddels zijn deze bewerkt en hieronder te vinden in een diashow.

Lees verder
28 juni 2012

Geslaagde speelmiddag in Thoolse Bosstraat

- Alles werkte mee, gistermiddag op het grasveldje aan de Bosstraat in Tholen. Er was zon, de temperatuur was prima en de stemming onder de toegestroomde kinderen was opperbest. Op de plek waar de gemeente eerst aan omwonende ouders beloofde wat gebruikte speeltoestellen neer te zetten, maar die belofte later weer introk, organiseerde de SP - onder het motto "Zegt de gemeente NEE, dan regelen wij het bij de SP" - een speelmiddag om zo het leed van de gebroken belofte een beetje te verzachten.
Springkussen Bosstraat

Lees verder
10 mei 2012

SP staat alleen met motie om wethouder te dwingen belofte na te komen


- Het welles-nietes-spelletje over de vraag of wethouder Oudesluijs(PvdA) aan actievoerende moeders heeft beloofd een paar gebruikte speeltoestellen op het grasveldje aan de Bosstraat in Tholen te laten plaatsen, is geëindigd met een NIETES van alle fracties behalve de SP. Dat wil zeggen dat de motie die Annie Vogelaar indiende om de wethouder ertoe te dwingen de belofte die hij daags na Sinterklaas in de Commissie Samenleving deed, na te komen, geen steun kreeg. De Bosstraat krijgt dus geen speeltoestellen.
Annie had de letterlijke tekst van de wethouder uit de audio-notulen genoteerd en in haar motie weergegeven. Daaruit bleek dat de wethouder zei: "om even wat ruimte te bieden aan spelende kinderen in dat gebied willen wij wat materiaal wegzetten".

Lees verder
19 april 2012

Speeltuintjesoap Bosstraat Tholen: wethouder ontkent zijn belofte


Heeft wethouder Oudesluijs nu wel of niet beloofd dat hij op het grasveldje aan de Bosstraat in Tholen stad wat gebruikte speeltoestellen zal laten neerzetten of heeft hij dat niet?
Volgens SP-raadslid Annie Vogelaar wel. Daarom stelde ze schriftelijke vragen aan hem toen ze hoorde, dat er géén toestellen worden geplaatst. 'Is de wethouder het met ons eens dat niemand, en zeker de gemeente niet een gedane belofte mag verbreken?', zo vroeg ze.
In zijn antwoord schrijft de wethouder nu: 'Er is geen belofte gedaan, er is alleen getracht mee te denken met de actievoerende ouders'.

Lees verder
8 maart 2012

Annie Vogelaar herinnert wethouder aan beloofde speeltuintje in Tholen


.- SP-raadslid was stomverbaasd toen een van de moeders, die vorig najaar actie voerde voor een speeltuintje aan de Bosstraat, haar vertelde dat het toch niet doorgaat. Want wethouder Oudesluijs had haar op 6 december toch toegezegd dat er op het grasveldje enkele speelwerktuigen zouden worden geplaatst. Die speeltoestellen stonden volgens hem in een loods van de gemeente opgeslagen. En nu zou het hele feest niet doorgaan..
Vandaar dat Annie in schriftelijke vragen de wethouder confronteert met zijn eerdere toezegging. Ze wil weten hoe het mogelijk is dat de actievoerende ouders verleden week van de gemeente te horen kregen dat er geen speeltoestellen voorradig zijn. 'Is de wethouder met ons van mening dat iemand , en zeker de gemeente, een gedane belofte niet zomaar kan breken?', zo vraagt ze. En ze besluit met de vraag of de wethouder bereid is om er alsnog voor te zorgen dat er enkele toestellen geplaatst worden op het grasveldje aan de Bosstraat zodat de jeugd uit de buurt er het komende voorjaar gebruik van kan maken.

Lees verder
9 december 2011

Toch speeltuintje in Bosstraat

Zo zie je maar weer dat gezamenlijk actievoeren kan helpen. Een paar moeders uit de omgeving van de Bosstraat in Tholen-stad demonstreerden in oktober voor een speeltuintje op het grasveldje in de Bosstraat. SP-raadslid Annie Vogelaar was bij de demonstratie en stelde meteen daarna vragen aan B&W omdat die volgens de demonstranten eerder een speeltuintje op die (voor de kinderen veilige) plek beloofde.
Annie wees op die belofte en schreef dat de omwonende ouders niet eens splinternieuwe toestellen eisen, maar al tevreden zijn met het klimtoestel dat nu werkeloos bij de oude brandweerkazerne staat.
In eerste instantie reageerden B&W negatief op haar vragen. Er zou helemaal niks zijn beloofd: "en mogelijkheden zijn daar niet." De wethouder was wel bereid om zijn beleid aan de bewoners toe te lichten. Annie adviseerde om zeker op bezoek te gaan bij de wethouder en te proberen hem over te halen toch een speeltuintje te realiseren.
En ziedaar. Toen Annie dinsdag tijdens de vergadering van de commissie Samenleving aan de wethouder vroeg of hij van standpunt was veranderd, zei hij dat hij (na een prettig gesprek met de bewoonsters) nu toch een mogelijkheid ziet om op het grasveldje enkele speeltoestellen, die nu toch maar staan opgeslagen in een loods: 'Want geld voor nieuw materiaal hebben we niet'.
Een tevreden Annie zei te hopen dat ze er snel geplaatst worden, maar dat dan ook iets wordt gedaan tegen de hondenpoep, want zolang het grasveld een uitlaatplaats voor honden blijft, kun je kinderen er niet laten spelen.

Lees verder
14 oktober 2011

Bewoners binnenstad Tholen willen speeltuin in Bosstraat

Ouders en kinderen uit de Bosstraat en omgeving demonstreerden gisteren voor een speeltuintje op het grasveldje tegenover nummer 42. Weliswaar is er een speeltuintje aan de Vlasmarkt, maar dat voldoet niet omdat er geen sociale controle mogelijk is. Het ligt in de bosjes en bovendien vlakbij het water, wat het ook nog gevaarlijk maakt voor kleine kinderen. Aldus de ouders.
SP-raadslid Annie Vogelaar ging gisteren naar de demonstratie en besloot meteen schriftelijke vragen te stellen aan B&W. Ze wijst er in haar vragen op, dat er volgens de omwonenden eerder door de gemeente een speeltuintje aan de Bosstraat is beloofd, maar later is verteld dat er geen geld voor was.
"Er was toch gepland om diverse speeltuintjes te vernieuwen, waarom is daarbij dit speeltuintje niet gerealiseerd?", aldus Annie, die verder vraagt: " Is het college bereid om contact op te nemen met de bewoners en samen met hen te bekijken wat er mogelijk is?"
Mocht er nu geen geld voor een speeltuintje zijn, dan zijn de bewoners ook tevreden met het klimtoestel, dat nu nog bij de oude brandweerkazerne staat en dat daar weg moet i.v.m woningbouw. Dat hebben ze drie maanden geleden al aan de gemeente verteld, maar die heeft niets meer van zich laten horen. "Worden ze nog op de hoogte gesteld van de beslissing?", zo vraagt het SP-raadslid.
En tot slot: er is geld gereserveerd om in 2013 een speelgelegenheid in Tholen-stad aan te leggen en daarom wil Annie weten of dat geld voor één of meer speeltuintjes is en of de bewoners mee mogen beslissen over de soort speeltuin (leeftijdsgroep) en de plaats waar hij komt in Tholen-stad.

Lees verder

U bent hier