h

Thuiszorg

19 april 2016

Financiële problemen door PGB?

Sinds vorig jaar is de gemeente verantwoordelijk voor het regelen en toekennen van de PGB’s. Dit mede doordat de huidige regering veel taken bij gemeenten heeft weggelegd. De invoering van de PGB’s was administratief nog lang niet op orde, maar toch moest het van staatsecretaris van Rijn op 1 januari 2015 ingevoerd worden. Er volgden een heleboel problemen doordat ook de SVB (Sociale Verzekerings Bank) nog lang niet klaar was voor deze nieuwe werkwijze.

Lees verder
13 september 2015

SP stimuleert gemeente tot voorlichtingsbijeenkomst Wmo

- Half november van verleden jaar is er binnen de SP-Tholen  een werkgroep gevormd om de aankomende veranderingen in de zorg kritisch te volgen. Op 8 januari hebben we het 'meldpunt zorg' gelanceerd. Via het telefoonnummer 06 19544771 van het meldpunt konden mensen hun zorgen en vragen over hun zorg bij ons kwijt. De eerste weken hebben we de nodige telefoontjes gehad. Aangezien we veel dezelfde vragen kregen, hebben we hierop een afspraak gemaakt met wethouder Harmsen, om duidelijk te maken welke vragen bij ons binnen kwamen, en om suggesties te doen of de gemeente bepaalde problemen niet beter aan kon pakken.

Lees verder
23 april 2015

SP stelt vragen over privacy

De gemeente heeft sinds januari 2015 extra taken gekregen op het gebied van Jeugd, Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), Onderwijs en Werk en Inkomen. Om goed in te kunnen schatten welke zorg passend is worden zo veel mogelijk gegevens van een persoon bijeen gebracht door hulpverleners en ambtenaren. Als er sprake is van brede problematiek binnen een gezin dan wordt gestreefd naar één plan en één regisseur. Hiermee probeert men te voorkomen dat hulpverleners langs elkaar heen werken.Lees verder
3 maart 2015

SP Meldpunt Thuiszorg is nuttig en nodig

In de eerste twee maanden van 2015 heeft het door de SP Tholen ingestelde Meldpunt Thuiszorg 12 reacties ontvangen. Niet alleen van mensen die hulp vroegen,  maar ook van de huishoudelijke hulpen die zich zorgen maakten over hun positie.

De meeste meldingen gingen over de volgende zaken:

De door de gemeente gestuurde brieven waren onduidelijk.
Mensen snapten de procedure niet ( wie doet de indicatie, hoe wordt deze gedaan en waar kan er bezwaar worden aangetekend?).
Zorguren die, zonder dat er naar de situatie gekeken was, ingrijpend werden verlaagd.

Lees verder
16 januari 2015

SP stelt vragen; Zorgen over zorg

SP Tholen maakt zich grote zorgen over de veranderingen in de huishoudelijke hulp, die per 1 januari zijn doorgevoerd. Om alle veranderingen nauwlettend te kunnen volgen heeft SP Tholen een werkgroep opgericht.  Om de knelpunten te kunnen inventariseren hebben wij een "meldpunt thuiszorg" in het leven geroepen. Daar kunnen Tholenaren met klachten, ervaringen en opmerkingen op dit terrein terecht. Het telefoonnummer is: 06 19544771. 

Naar aanleiding van een brief die de gemeente in de eerste week van december naar alle zorgvragers had verstuurd hebben een aantal mensen contact met ons opgenomen. Zij vonden deze brief onduidelijk en begrepen de inhoud van de brief niet.

Lees verder
8 januari 2015

SP start meldpunt thuiszorg.

De SP-afdeling Tholen begint het nieuwe jaar met een meldpunt waar mensen met ervaringen en klachten over de bezuinigen in de thuiszorg  terecht kunnen. Vanaf 1 januari zijn er een aantal taken die bij het Rijk ondergebracht waren over de ‘schutting’ gegooid en bij de gemeenten terecht gekomen. Zo ook de thuiszorg. Heel veel mensen wisten totaal nog niet waar ze aan toe zouden zijn vanaf 1 januari 2015. Net zo min als vele thuiszorgmedewerkers.

Lees verder
7 november 2014

Krista volgt Annie tijdelijk op als SP-raadslid

.- Tijdens de raadsvergadering van gisteren is Krista 't Hart -Tekamp geïnstalleerd als tijdelijk raadslid voor de SP. Krista vervangt Annie Vogelaar, die wegens langdurige ziekte een tijdlang het raadswerk niet kan doen, tot half februari van volgend jaar.

Lees verder
15 juni 2014

SP haalt in korte tijd ruim 100 handtekeningen op.

In een goed uur tijd haalden Thoolse SP'ers zaterdag  op de braderie van Sint-Philipsland ruim 100 handtekeningen op tegen het sluiten van de verzorgingshuizen in Nederland. Deze (landelijke) SP actie is een reactie op het plan van dit kabinet om 800 van de 1300 verzorgingshuizen te sluiten. Vanwege de bezuinigingen moeten ouderen, die nu nog  in verzorgingshuizen zitten, gedwongen verhuizen. Anderen komen het verzorgingshuis niet meer in, terwijl ze die geborgenheid juist nodig hebben.

Lees verder
1 september 2013

Tweeduizend steunbetuigingen thuiszorgactie op braderie Tholen

impressiefilm gemaakt door Martijn Paape
.- Was onze actie voor het behoud van de thuiszorg tijdens de braderie van Sint Annaland, twee weken geleden al een groot succes, die van vrijdag en zaterdag op de Thoolse braderie leverde een nog veel grotere steun op.

Lees verder

Pagina's

U bent hier