h

Nieuws uit 2011

30 december 2011

Gemeente wacht onderzoek niet af: varkensboer krijgt milieuvergunning

Hoewel de Gezondheidsraad op verzoek van de minister van Volksgezondheid op dit moment een onderzoek doet naar de effecten van intensieve veehouderij op de gezondheid van omwonenden, heeft het Thoolse college van B&W het resultaat van dat onderzoek niet afgewacht en een milieuvergunning verleend voor de varkensflat aan de Bitterhoekseweg bij Poortvliet.
Op het moment dat Kees Slager namens de SP in schriftelijke vragen vroeg om dat uitstel, had het college al besloten om geen rekening te houden met de uitkomst van dat onderzoek. Want uit het besluit dat twaalf bezwaarmakers kort voor kerst ontvingen, blijkt dat varkensboer Welvaarts uit Boxtel al op 5 december de vergunning als een soort Sinterklaascadeautje kreeg.

Lees verder
29 december 2011

Een voorspoedig 2020?

Twee mensen fietsen op oudejaarsdag 2019 over de kronkelige dijkjes van het eens zo mooie eiland Tholen. Ze zijn net van huis weggegaan. Het zijn een vader en zijn 14-jarige zoon. Beiden doen hun best, tegen de herfstachtige wind in, het volgende dorp te bereiken. “Is het nog ver?” vraagt de jongen. “Ik denk nog 2 windmolens”, zegt vader ( u moet weten dat sinds 2015 de afstand op Tholen niet meer in kilometers wordt aangegeven maar in windmolens ). Het is gelukkig niet druk op de dijk. De laatste jaren zijn nog meer mensen verhuisd van de kleine kernen naar het stadje Tholen of naar Bergen op Zoom dus veel verkeer is er niet meer. Dan, na een twintigtal minuten opboksen tegen de wind, komen zij in Sint Annaland. Dankzij de beschutting van de veelal leegstaande huizen gaat het fietsen wat gemakkelijker. Als zij de Voorstraat door zijn komen ze bij de haven. Hier stappen zij af.....

Lees verder
24 december 2011

SP Tholen demonstreerde tegen tweede kerncentrale


Niet alleen in de gemeenteraad heeft de SP zich tegen de bouw van een tweede kerncentrale bij Borssele gekeerd, ook op de demonstratie, gisteren in Middelburg was een afvaardiging van de Thoolse SP present. Op de foto Hans en Maddy Paape en Piet Stols.
En het ziet er naar uit dat de wens van de demonstranten vervuld zal worden.
Eerst bleek uit een peiling van Een Vandaag dat een meerderheid der Zeeuwen tegen de bouw is en gisteren stapte directeur Boerma op, waarna Delta bekend maakte dat het geen leidende rol meer zal spelen in de plannen voor zo'n centrale. maar uit alles blijkt dat die plannen nu op de lange baan orden geschoven en daarmee is de kans dat van uitstel afstel komt, alleen maar groter geworden.

Lees verder
15 december 2011

Alleen SP en CU tegen 'asociale' verhoging van tarieven regiotaxi

16. 12.2011.- De mensen die gebruik moeten maken van de regiotaxi en daar tot nu toe 31 cent per kilometer voor moesten betalen, krijgen met ingang van 1 januari een verhoging tot €1,30 per kilometer voor hun kiezen. Tegen die absurde verhoging diende Annie Vogelaar enkele maanden geleden al een motie in, die door de raadsmeerderheid werd ondersteund en die de wethouder verzocht om binnen het samenwerkingsverband Oosterschelderegio.
Maar wethouder Oudesluijs (PvdA) vertelde in de raadsvergadering van gisteravond dat de andere gemeenten, waarmee Tholen in de regiotaxi zit, weigeren om de tarieven minder sterk te laten stijgen. Bij die weigering wil het college zich aansluiten.
Zowel CU als SP noemden voorbeelden van mensen, die aangewezen zijn op de regiotaxi en die straks voor het bedrijven van hun hobby of voor vrijwilligerswerk in plaats van een paar tientjes straks honderden euro's per maand moeten gaan betalen, waardoor ze gedwongen worden thuis achter de geraniums te blijven zitten.
Daarom dienden deze fracties opnieuw een motie in, nu om de tarieven niet meer dan tot 42 cent per kilometer te laten stijgen. Maar nu bleek dat de andere fracties zwichtten voor het argument van de wethouder, dat zoiets de gemeente naar schatting veertigduizend euro's gaat kosten. En dat geld heeft het college er niet voor over.
Korevaar: 'Toen ik er verleden week op wees dat Tholen dankzij de bouw van een tweede kerncentrale straks zijn dividend van 9 ton per jaar kwijt dreigt te raken, dan krijg ik als antwoord: 'Dan zoeken we daar een oplossing voor'. Waarom wordt datzelfde niet gezegd nu het gaat om de zwakkeren in onze samenleving?'
Zijn pleidooi mocht niet baten. Alle andere fracties weigerden de motie te steunen, dus zullen de mensen die van de regiotaxi gebruik moeten maken, straks met een tariefsverhoging van 600% te maken krijgen.

Lees verder
12 december 2011

SP vraagt om informatie over oprukken MRSA-bacterie op Thoolse varkensbedrijven


.- Nadat Annie Vogelaar in september al informeerde naar de aanwezigheid van de MRSA-bacterie op Thoolse varkenshouderijen, heeft Kees Slager als lid van de commissie Ruimte er nu schriftelijke vragen over gesteld. Want de SP neemt geen genoegen met de mededeling van wethouder Hommel, die ten onrechte beweert de vraag van Annie al beantwoord te hebben.
Dat de SP bezorgd is over het oprukken van deze bacterie, is niet zo vreemd. Deze bacterie is namelijk immuun voor penicilline en de meeste antibiotica. Daardoor worden mensen die besmet zijn met de bacterie en naar een ziekenhuis moeten, daar in volstrekt isolement op een kamer gelegd.

Lees verder
11 december 2011

Korevaar:Thoolse zwembaden niet sluiten maar renoveren

.
- In aanwezigheid van een volle publieke tribune heeft SP-fractievoorzitter Theo Korevaar het tijdens de vergadering van de commissie Bestuurszaken nog eens duidelijk gezegd: wij willen zowel het zwembad in Tholen als in Sint Maartensdijk openhouden.
In Sint Maartensdijk zou het een optie kunnen zijn (als Haestinge om welke redenen dan ook niet te redden zou zijn) om het bad te sluiten, maar alleen als het nieuwe zwembad bij de Pluimpot groot genoeg wordt en een buitenbad krijgt. Daarbij zou dan de garantie aan de gebruikers gegeven moeten worden dat de tarieven op een vergelijkbaar niveau blijven.
Voor de SP is het geen optie om een van beide baden te sluiten of de mensen van Sint Maartensdijk en Scherpenisse af te schepen met een binnenbadje op het recreatieterrein.
Theo: " In het programma van deze coalitie staat dat bestaande voorzieningen in stand moeten worden gehouden, dus de discussie moet dus niet gaan over de vraag of wij zwembaden gaan sluiten maar over de vraag hoe we de zwembaden gaan renoveren en aanpassen aan de huidige eisen."
Omdat er tijdens de commissievergadering nogal wat mensen op de tribune zaten, zetten de meeste fracties opeens hun beste beentje voor. Theo: "Dat is mooi, maar ik ben benieuwd of ze dat ook zullen doen als erover gestemd moet gaan worden, volgend jaar maart."

Lees verder

Pagina's

U bent hier