h

Nieuws uit 2014

19 december 2014

Bericht uit de "bible belt'' Ook ABT en VVD vinden weigerambtenaren oké

- 'Welke fouten moet het college nog meer maken, eer deze gemeenteraad durft te zeggen, dat het afkeurenswaardig is?', vroeg Theo Korevaar namens de SP gisteren in de Thoolse gemeenteraad.Aan de orde was een motie van afkeuring, die door de SP en de PvdA was ingediend over de handelswijze van B&W van Tholen. Zij benoemden op het laatste nippertje nog even drie zogenaamde 'weigerambtenaren'. Dat gebeurde op 28 oktober, terwijl het vanaf 1 november niet meer mogelijk is om mensen als trouwambtenaar te benoemen, die weigeren om homosexuele stellen te trouwen.

Lees verder
6 december 2014

Fractievoorzitter SP vertrekt uit de Thoolse politiek

Afgelopen maart is het de SP gelukt om de tweede partij van Tholen te worden. Na een lange tijd van werkloosheid heeft fractievoorzitter Van Tilborg van de Thoolse socialisten een baan gevonden. Een baan bij de Tweede Kamerfractie van de SP in Den Haag. Hij is daar in dienst getreden als medewerker op het algemeen secretariaat.

Lees verder
7 november 2014

Krista volgt Annie tijdelijk op als SP-raadslid

.- Tijdens de raadsvergadering van gisteren is Krista 't Hart -Tekamp geïnstalleerd als tijdelijk raadslid voor de SP. Krista vervangt Annie Vogelaar, die wegens langdurige ziekte een tijdlang het raadswerk niet kan doen, tot half februari van volgend jaar.

Lees verder
3 november 2014

GROTE ZORGDEMONSTRATIE OP 8 NOVEMBER IN DEN HAAG

•FNV Voor Zorg organiseert op 8 november een grote demonstratie in Den Haag tegen de bezuinigingen op de zorg. De Abvakabo/FNV voor Zorg gaan op 8 november het eerste deel van de petitie overhandigen aan de Eerste Kamer.

  • Zaterdag 8 november 2014. Den Haag, Spuiplein
  • Van 13.00 uur tot 16.00 uur
  • Vertrek bus: Om 10:00 uur vanaf het NS-station Goes
  • Vertrek bus: om 11.00 uur vanaf het NS-station Roosendaal
  • Aanmelden verplicht!
Lees verder
23 september 2014

Nijverheidsweg; "We zijn alvast begonnen"

Een wijziging van het bestemmingsplan voor de Nijverheidsweg in Sint Maartensdijk kon tijdens de raadsvergadering op unanieme steun rekenen. SP-fractievoorzitter Roland van Tilborg had hierbij een kritische noot op te merken. “Als ik het goed begrijp gaan we zo stemmen over een voorstel tot wijziging in een bestemmingsplan, namelijk, het aanleggen van een rotonde en een wegdeel aan de Nijverheidsweg. Maar hier is men allang mee begonnen. Is dat wel de juiste volgorde, want stel dat, wij als raad, niet akkoord gaan met dit voorstel?” aldus Van Tilborg aan wethouder Van Dis.

Lees verder
11 september 2014

Stop uitkleding van de leefbaarheid!

De Eendrachtbode van 11 september bracht het nieuws dat alle bibliotheekvestigingen op Tholen dicht gaan. De stichting Bibliotheek Oosterschelde heeft het hard te verduren door de bezuinigingen, die ze van de gemeenten in de Oosterschelderegio (ook Tholen) krijgt opgelegd. In totaal  zou de stichting in de gemeente Tholen zo’n 275.000, = euro moeten bezuinigen. En daarom zou Tholen al zijn bibliotheken in één klap kwijt raken.

In het verleden heeft de SP zich al ingezet om de bibliotheekvestiging in Poortvliet open te houden. Vooral ook omdat deze prima functioneerde en dankzij de hulp van vele vrijwilligers in een behoefte voorzag. Maar de meerderheid van de gemeenteraad ging toen akkoord met het voorstel van B&W om deze (zeer goedkope) bibliotheek te sluiten en was ongevoelig voor het argument van de dorpsbewoners, dat de bibliotheek van groot belang is voor de leefbaarheid.

Lees verder

Pagina's

U bent hier