h

Tholen zet linkse kiezer in de kou

28 maart 2014

Tholen zet linkse kiezer in de kou

De twee grootste winnaars van de Thoolse verkiezingen worden buiten het college van B&W gehouden, maar twee verliezers mogen (opnieuw) aanschuiven. Dat is de uitkomst van het overleg dat (CDA) informateur Ton Verbree de afgelopen week voerde met alle zeven fracties. Bij de presentatie van zijn bevindingen vanmorgen zei de SGP als grootste partij zich te kunnen vinden in dat oordeel. Beter: uit alles bleek dat de SGP hierop heeft aangestuurd. Zodat we ons afvragen waarom de gemeente geld heeft uitgetrokken voor deze informatieronde.

Het oude college gaat ondanks het verlies dat drie van de vier partijen leden, gewoon door op de ingeslagen weg, die door de kiezer verleden week werd afgewezen. Het enige verschil is dat SGP, CDA en VVD de grootste verliezer (PvdA) inruilen voor de kleinste winnaar: CU.

Wij constateren dat daarmee de linkse kiezer - en daarmee de SP als grootste winnaar - in de kou staat. Dat is regelrecht in strijd met de eerder in de pers door SGP-lijsttrekker Peter Hoek gemaakte opmerking, dat hij een college wil dat de Thoolse bevolking  zo breed mogelijk vertegenwoordigt.

Dat doet dit college absoluut niet. Niet alleen is het rechtser dan het voorgaande, ook de niet-confessionele inwoners van Tholen (samen goed voor 10 van de 21 raadszetels) zijn nog maar amper in het college vertegenwoordigd. Drie van de vier niet confessionele partijen zijn in de oppositie gedrongen, terwijl alle christelijke partijen een wethouder krijgen en alleen verliezer VVD naast zich gedogen.

De argumenten waarmee de SP is afgeserveerd doet het ergste vermoeden voor het komende armoedebeleid. Wij hadden als hard onderhandelingspunt dat Tholen een 'hulpfonds zorg' zou instellen, waarin geld wordt gestort om de toekomstige zware bezuinigingen van het rijk op het gebied van jeugdzorg, AWBZ en thuiszorg, te kunnen compenseren. Dat blijkt het belangrijkste punt om de SP buiten het gemeentebestuur te houden. De informateur voorziet op dat punt 'fricties' met de andere partijen in het college.

Als tweede argument om niet met de SP in zee te gaan wordt 'het verschil in bestuurstijl' genoemd. Dat verschil is volgens de informateur zo groot dat hij 'wrijvingen verwacht binnen het college.' Kennelijk zijn de zittende wethouders niet gediend van de manier waarop de SP de dingen bij de naam noemt en zullen we ons moeten voorbereiden op weer vier jaar van vage verhalen om een rechts beleid te verkopen.

We zijn teleurgesteld over de manier waarop we zijn afgeserveerd, maar gaan zeker op de ingeslagen weg door: recht voor zijn raap en desnoods met gestrekt been er in.

Reacties

Ik dacht dat de mannenbroeders altijd recht door zee waren, stemmen blijkt nu dus geen zin meer te hebben want wat je ook stemt, Nederland blijft een bananenmonarchie, we drinken een glas, we deden een plas en alles bleef zoals het was.
Gemeenteraadsleden worden in een democratie gekozen als volksvertegenwoordigers, maar dat volk, de burger doet er niet niet meer toe, het college van B&W blijft de baas, helaas.
Ga ik dan maar net als 46% niet meer stemmen? Nee,
maar gelijk ga ik naast scheiding van kerk en staat ook scheiding tussen staat en religie propageren op grotere schaal, dus afschaffing van religieuze partijen dan zijn we gelijk af van islamscholen en kan er flink winst behaald worden uit het samenvoegen van alle schoolgebouwen.
Religie is iets persoonlijks en de vrijheid van godsdienst is ene groot goed maar als je onderwijs wilt met je eigen religieuze inslag dan betaal je er maar zelf voor, en heb je discriminatie omdat leerlingen van die scholen niet hetzelfde onderwijs mogen genieten als leerlingen van
gewone scholen.

Reactie toevoegen

U bent hier