h

Kloppen Smerdiek

25 september 2017

Kloppen Smerdiek

Foto: SP

Buurtactie Smerdiek 23 - 9 - '17

 

circa 60 mensen gaven hun mening

 

resultaten:

vraag 1: Hoe bevalt het wonen hier - waardering varieert sterk. Gevraagd een cijfer te geven loopt dat uiteen van een 9 tot een 3. Gemiddeld krijgt het dorp een 6,9.

kritische opmerkingen:

* Dorp begint te verpauperen

* Smerdiek wordt achtergesteld bij Tholen en Sint-Annaland

* Onderhoud gemeentegroen is een aanfluiting

 

vraag 2: Woont u hier veilig - overgrote meerderheid (90%) antwoordt met 'ja'. Daarnaast vindt 8% het 'redelijk veilig' en is er slechts één die spreekt over criminaliteit en meldt dat er 'tuig' rondloopt dat ruiten ingooit. Dit is ook de persoon die Smerdiek als woonplaats een 3 geeft.

 

vraag 3: Hoe bevalt het nieuwe huisvuilophaalsysteem? - 45% heeft geen problemen (meestal de kleine gezinnen) de rest (%55%) regeert van 'waardeloos' tot 'ik red het niet met mijn grote gezin' en 'Na een paar weken stinkt de container en kruipen de maden er rond.'

meermalen gehoorde klacht: plastic zakken worden opengetrokken door katten - daarna bende op straat.

 

vraag 3 a: oplossing- meest gehoord: terug naar oude systeem / anderen: in zomer elke 2 weken grijze container ophalen/ ook: een container op de milieustraat als 'uitlaatklep' voor mensen met overvolle grijze bakken.

 

vraag 4: Klachten over onkruidbestrijding:-  Circa 75 % klaagt over het onkruid in de straten en op de trottoirs. Veel gehoord:'Er wordt helemaal niets bestreden'/ 'Straten liggen er schandalig bij'. Ook het 'gemeentegroen' wordt verwaarloosd volgens sommigen. Verder vaak genoemd: het stuk groen achter de nieuwe huizen in de 4 Meistraat, waar het onkruid bijna een meter hoog staat en dat nu honden uitlaatplek is. Mensen verwijten het ook Stadlander.

 

vraag 4a: oplossing - Volgens sommigen helpt het stomen en branden niet - weggegooid geld, anderen zeggen dat het onkruid niet vaak genoeg wordt aangepakt. Advies: ga eens in Walcheren kijken, daar is het veel schoner. Nogal wat mensen maken zelf hun stoep schoon, maar dan met chemische middelen. Bijzonde ander advies: ww'ers inzetten om onkruid te bestrijden (met behoud van uitkering, dat wel).

 

vraag 5: de zaken die aandacht nodig hebben -

* slecht bereik gemeente en Stadlander (4 x)

* wateroverlast ( 4 Meistraat e.o.) 4x

* beter openbaar vervoer naar Steenspil

* waarom geen voetbalkooi en skateplek voor jeugd?

* paaltjes in brandgangen tegen racende brommers

* bakken voor hondenpoep (zijn weggehaald)

* Waarom worden alle statushouders in Smerdiek gedumpt?

* betere begeleiding statushouders.

 

Reactie toevoegen

U bent hier