h

2 SP Moties aangenomen bij begrotingsbehandeling

12 november 2017

2 SP Moties aangenomen bij begrotingsbehandeling

Bij de begrotingsbehandeling (begroting voor 2018) zijn beide door de SP fractie ingediende moties unaniem aangenomen en door het college overgenomen.

De eerste motie betrof de al jaren durende overschreiding van het budget jeugdzorg. De SP fractie vraagt om cijfers ter onderbouwing van het benodigde extra budget (ruim 400.000 euro) voor het sociaal domein. De overschreiding wordt vooral veroorzaakt door hogere kosten jeugdzorg. Onze vraag is of wij in vergelijking met andere gemeenten meer jeugd hebben die begeleiding/opvang/geestelijke ondersteuning nodig hebben. Klopt het inkoopbeleid wel, werken we ook aan een gezamenlijk inkoopbeleid om zo de de kosten waar mogelijk te drukken.

De tweede motie betrof een motie over een motie. In mei 2016 hebben we een unaniem gesteunde motie ingediend om de uitgaven aan leerlingenvervoer aan een nadere analyse te onderwerpen. Nu, november 2017, is de motie nog steeds niet uitgevoerd. Onbehoorlijk bestuur, vraagt de SP fractie zich af. In de nieuwe motie wordt het college opgedragen voor 1 januari 2018 de motie van 2016 (!) uit te voeren.

Reactie toevoegen

U bent hier