h

Vragen over beeindigen alphahulp

2 november 2017

Vragen over beeindigen alphahulp

Zonder de betrokken alfahulpen mondeling te informeren en de
kans te bieden om vragen te stellen, stuurde zorginstelling Allevo eind
verleden week de alfahulpen met een briefje laten weten dat tussen 1 januari
aanstaande en 31 december 2019 de bestaande overeenkomsten tussen alfahulp en
cliënten stoppen. Dat is het gevolg van een maatregel van het vorige kabinet.
Enkele verontruste alfahulpen, die de brief erg onduidelijk en tegelijk
dreigend vonden,  wendden  zich tot de SP met de vraag of ze straks hun
baan kwijt zijn.

Omdat de brief van Allevo ook volgens de SP meer vragen
oproept dan antwoorden bevat, besloot Krista 
't Hart een serie schriftelijke vragen te stellen aan B&W over de
ontstane situatie.

Was het niet netter geweest als de gemeente voren zowel de
alfahulpen als hun cliënten tevoren persoonlijk had geïnformeerd over de nieuwe
situatie, zo wil ze weten. Verder vraagt ze hoeveel alfahulpen er straks hun
werk kwijt zijn in de gemeente Tholen? En is door de nieuwe maatregel
straks  de zorg nog wel betaalbaar voor
ouderen, die moeten rondkomen van een AOW en een klein pensioentje?  Komt deze groep zonder hulp te zitten of
heeft de gemeente een oplossing voor hen?

 

(voor de complete reeks vragen: zie hieronder)

 

1. Kan het college mij vertellen hoeveel mensen er in
de gemeente Tholen gebruik maken van de alphahulp constructie. 2. Hoeveel
mensen in de gemeente Tholen zijn werkzaam als alphahulp?

3. Is het college op de hoogte van de
brieven die afgelopen week naar cliënten en alphahulpen zijn verstuurd?

4. Was het niet verstandig geweest als de
gemeente beide groepen persoonlijk en mondeling had geïnformeerd over de
wettelijke verandering, alvorens Allevo een brief te laten sturen? Naar
aanleiding van deze brieven is namelijk de nodige onrust ontstaan.

5. Zal door deze wetswijziging het recht
op relatief goedkope hulp verdwijnen en alleen nog maar “dure” huishoudelijke
hulp voorhanden zijn?

6. Hoeveel alphahulpen/werknemers zullen,
naar verwachting, op straat komen te staan?

7. Bestaat de mogelijkheid dat mensen, na
herindicatie, niet in aanmerking komen voor een nieuwe indicatie, zij verplicht
zijn particuliere hulp via Allevo in te kopen, maar dit niet kunnen betalen?
Komt deze groep mensen zonder hulp te zitten of heeft de gemeente een oplossing
voor hen?

8. Wie zal bemiddelen voor cliënten
wanneer zij daar zelf niet toe in staat zijn?

9. Zijn er indicaties afgegeven die
verder reiken dan 1 januari 2020? En zo ja, hoe wordt hier dan mee omgegaan?

Reactie toevoegen

U bent hier