h

Achter gesloten deuren??

7 maart 2018

Achter gesloten deuren??

SP staat alleen met voorstel

'plan Welgelegen' in het

openbaar te behandelen

6- 3 - 2018.-  Het SP-lid Kees Slager heeft maandag vergeefs geprobeerd om de vergadering van de Commissie Ruimte in de openbaarheid te laten plaatsvinden. B&W hadden voorgesteld om de behandeling van hun plannen over de toekomst van het bedrijfsterrein Welgelegen bij Tholen achter gesloten deuren te behandelen. Als argument daarvoor werd gebruikt dat bij openbare behandeling de aankoop van grond voor uitbreiding: 'de onderhandelingspositie van de gemeente en de privacy van de huidige grondeigenaren' in gevaar zouden komen.

Slager wees erop dat de vorige vaststelling van de Nota Bedrijfsterreinen in 2012 wel in een openbare vergadering gebeurde en zag niet in waarom dat nu anders zou moeten zijn. Wat de privacy van de boer en de onderhandelingspositie van de gemeente betreft, stelde hij dat 'elke boer die grond heeft in de buurt van Welgelegen, op z'n klompen kan aanvoelen dat hij het risico loopt dat de gemeente een keer voor de deur staat om zijn grond te kopen. Daar is hij allang op voorbereid, zoals onlangs is gebleken toen een boer weigerde z'n grond te verkopen.'

De SP-woordvoerder wees erop dat bij dit voorstel niet alleen zou beslist worden over de uitbreiding van het industriegebied, maar ook over een nieuwe ontsluiting van Welgelegen bij de Molenvlietsedijk: 'Het is voor ons onbestaanbaar dat we over de principiële vraag óf Tholen nog eens 20 hectare bedrijfsterrein moet aanleggen en of en waar er een nieuwe aansluiting op de Postweg moet komen, achter gesloten deuren wordt behandeld.'

Na spoedberaad tussen wethouders, voorzitter en griffier, stelde wethouder Van Dis dat de commissie natuurlijk zelf mocht beslissen over 'openbaar of besloten', maar dat hij in het laatste geval het voorstel van de agenda zou halen voor ander beraad in B&W. Bij de stemming die daarna volgde kozen alle andere fracties voor een besloten vergadering.

De SP-woordvoerder stond dus alleen. Hij besloot wel deel te nemen aan de bijeenkomst zodat hij een aantal vragen kon stellen. Welke dat waren, mag niet worden meegedeeld, want de commissie besloot zichzelf geheimhouding op te leggen over al het gesprokene tijdens de vergadering.

Na afloop wilde Slager wel kwijt dat er tijdens de besloten vergadering niets was gezegd dat een gevaar kon zijn voor de positie van de gemeente of de privacy van grondeigenaren.

Reactie toevoegen

U bent hier