h

Kappen met bomen kappen

17 maart 2018

Kappen met bomen kappen

17 maart 2018

Belastingbetaler draait op voor blunder wethouder Harmsen

Wie de opdracht heeft gegeven om (zonder kapvergunning) meer dan negentig bomen plus bijna alle struiken van de windschermen te rooien op het terrein van zwembad De Spetter in Tholen, bleef tijdens de raadsvergadering van donderdag een raadsel. Maar het is gebeurd en zonder dat de zwembadraad (tot voor kort comité Blijven Spetteren) - ondanks alle mooie beloften in het Beheer- en Bedrijfsplan- iets afwist van een plan om bomen en struiken te rooien. Het gevolg: als het gerenoveerde zwembad op 27 april wordt geopend, zouden de bezoekers niet beschut zijn tegen wind en inkijk door de verdwenen bosrand.

Wethouder Jan Harmsen (ChristenUnie), kwam na de vraag van Kees Slager (SP) wie de opdracht heeft gegeven voor de illegale kap met het ongeloofwaardige antwoord: 'Ik kan niemand aanwijzen die verantwoordelijk is'. Dat hijzelf politiek verantwoordelijk is voor de blunder, ontkende hij overigens niet.

Harmsen schotelde de raad een 'herstelplan' voor waarbij de gesneuvelde 93 bomen (de meeste met een omvang van meer dan een meter) zouden worden 'gecompenseerd' door het aanplanten van 15 boompjes met een omvang van een frisdrankblikje. Daarnaast zou een klein deel van de bosrand terug worden geplant en een scherm van bamboematten worden geplaatst. Kosten: €30.000.

Het voorstel was tevoren al afgewezen door de zwembadraad, maar werd (ondanks de belofte over 'samen beslissen' door gemeente en zwembadraad) toch aan de raad voorgelegd.

De fractie van de ChristenUnie probeerde de door de eigen wethouder aangerichte schade te beperken met een amendement, waarbij het voorstel van Harmsen van tafel ging en de zwembadraad een herstelplan mag indienen. Daarvoor zou in totaal €44.000 nodig zijn.

Pas nadat de wethouder had toegezegd, dat hij het plan van de zwembadraad ook zou overnemen, besloot de SP het amendement te steunen. Uiteindelijk stemde de hele raad voor.

Kees Slager: 'We hebben overwogen een motie van afkeuring tegen de wethouder in te dienen, maar dat zou - nog geen week voor de verkiezingen - slechts een symbolische waarde hebben'. Hij wilde in deze laatste raadsvergadering nog wel kwijt dat dit het zoveelste bewijs is dat dit gemeentebestuur wel met de mond de participatiesamenleving belijdt, maar mondige burgers die echt willen participeren, steeds in de kou laat staan. 

=-=  

Reactie toevoegen

U bent hier