h

Vraag over kieswijzer PZC

3 maart 2018

Vraag over kieswijzer PZC

Vage vraag in Kieswijzer

Het is goed als onze provinciale krant een 'kieswijzer' per gemeente maakt, maar de vraagstelling moet wel helder zijn. Wij hebben het gevoel dat wij door een vage vraagstelling bij de kieswijzer voor Tholen op het verkeerde been zijn gezet. Het gaat om de vraag: 'In de gemeente zijn drie wijkagenten gestationeerd. Moet de gemeente meer handhavers aannemen die op straat toezicht houden?'

Hoewel de SP al acht jaar pleit voor meer wijkagenten, hebben wij die vraag met 'nee' beantwoord. Want wat zijn handhavers, die door de gemeente kunnen worden aangenomen? Dat kunnen niet anders dan BOA's (Bijzondere Opsporings Ambtenaren) zijn. Wijkagenten kunnen niet door de gemeente worden aangenomen, dat is een zaak van het politiedistrict. Wij willen geen BOA's (die niet op kunnen treden bij woninginbraken en andere misdrijven) maar wijkagenten.

Toch merken wij uit de reacties van mensen die de Kieswijzer hebben ingevuld verbazing dat de SP tegen meer 'handhavers' is. Want men denkt dat de Kieswijzer met 'handhavers' wijkagenten bedoelt, niet wetend dat de gemeente helemaal geen wijkagenten kan aannemen. Conclusie: een kieswijzer is alleen zinvol als er heldere vragen worden gesteld. Met de term 'handhavers' zet je kiezers op het verkeerde been en wordt de uitslag discutabel.

Reactie toevoegen

U bent hier