h

Bouwplannen Poortvliet

15 juni 2018

Bouwplannen Poortvliet

Pleegt CU kiezersbedrog?

Twee nieuwbouwplannen is teveel voor Poortvliet

In de vergadering van de commissie Ruimte van 11 juni heeft Kees Slager zich namens de SP afgezet tegen het plan van de gemeente om op het trapveldje aan de Deestraat in Poortvliet te starten met een nieuwbouwplan. Want tegelijkertijd probeert een aannemer bij de entree van het dorp het nieuwbouwplan 'Bij de Molen' van de grond te tillen. De realisering daarvan gaat al trager dan verwacht en als er straks bij de Deestraat ook nog eens 'welstandsvrij' mag worden gebouwd, dan is de kans groot dat de twee plannen elkaar in de wielen rijden.

Slager vroeg voorrang te geven aan het plan 'Bij de Molen', ook al omdat de gemeenteraad verleden jaar nog heeft besloten dat er op Tholen alleen 'vraaggestuurd' wordt gebouwd en een aannemer het initiatief moet nemen. Daarvan is de het (gemeentelijk) plan Deestraat geen sprake. Bovendien wordt door het plan Bij de Molen de lelijke entree met verwaarloosde loodsen gesloopt en vervangen door een rij aantrekkelijke huizen.

De woordvoerder van ABT was het met de SP eens, maar de ChristenUnie niet. Dat vond Slager vreemd. Hij wees deze fractie erop, dat in de verkiezingscampagne van dit voorjaar de CU een folder in Poortvliet heeft verspreid met de tekst: 'Woningbouwplan 'Bij de Molen' krijgt voorrang'. Zijn suggestie dat de CU dus de kiezers bedriegt,werd door Corniel van Leeuwen van de CU weliswaar afgewezen, maar hij bleef toch voor het uitvoeren van het plan Deestraat, wat in de praktijk betekent dat het plan Bij de Molen geen voorrang meer heeft in Poortvliet. Met alle risico's van dien. Tijdens de raadsvergadering van 21 juni diende de SP fractie een motie in met een oproep de bouwplannen bij de Molen voorrang te geven. Ook hier stemde de CU tegen deze motie en dus ook tegen de eigen verkiezingsbeloften. Thoolse politiek........

Reactie toevoegen

U bent hier