h

Kerncentrale

1 juni 2018

Kerncentrale

Persbericht   SP REACTIVEERT PETITIE  SLUIT KERNCENTRALES DOEL 

De verouderde kerncentrales in België blijken nog gammeler dan bij eerdere mankementen is vastgesteld. Dat concludeert de SP Zeeland, nu een lek is ontstaan in het nucleaire deel van Doel 1 bij de grens met Zeeland en Brabant. Ook de onrust onder de bevolking neemt toe. Na het nieuws over het lek in Doel1 ondertekenden zo’n 150 verontruste Zeeuwen de afgelopen weken spontaan de oude internet-petitie ‘Doel moet sluiten’ waarmee de SP Zeeland in 2016 actie voerde.
Reden voor de SP Zeeland om de petitie te reactiveren. Sinds vandaag staat een geactualiseerde versie van de petitie on-line. De SP strijdt al jarenlang voor sluiting van de kerncentrales, zowel in de bestuursorganen als op straat. De ernst van de gebreken in Doel is voor de SP Zeeland aanleiding nieuwe acties voor te bereiden in samenwerking met actiegroepen en inwoners.
,,Dat klemt te meer nu opnieuw ook is gebleken dat de Belgische autoriteiten nalaten de bevolking en hun Nederlandse collega’s adequaat te informeren over de gevaren en gebreken”, zegt voorzitter Ger van Unen van de SP Statenfractie in Zeeland.
Om de druk te verhogen, roept de SP Zeeland iedereen op om de bezorgdheid te uiten door de petitie te ondersteunen. Dat kan op een speciaal daarvoor in het leven geroepen webpagina: zeeland.sp.nl/doelmoetsluiten 

Reactie toevoegen

U bent hier