h

SP op braderie Sint Philipsland

12 juni 2018

SP op braderie Sint Philipsland

Foto: SP

SP inventariseert de grootste aandachtpunten van Flupland

Een slecht functionerende huisartsenpraktijk, geen openbaar vervoer na 18 uur en in het weekeinde en teveel onkruid op straat en trottoir. Dat is de ´top3 ´ van aandachtpunten, waar de SP zaterdag 9 juni mee werd geconfronteerd tijdens de braderie van Sint Philipsland.

We hadden in onze stand op de braderie een schoolbord neergezet, waarop inwoners de punten konden opschrijven die meer aandacht verdienen. In totaal werden negen punten genoemd en bij elk ervan konden dorpsgenoten zich aansluiten door er een streepje achter te zetten.

Verreweg de meeste ergernis blijkt het dorp te hebben over het feit dat gedurende drie dagen per week (woensdag, donderdag en vrijdag) de dan dienstdoende huisarts - die in België woont - pas om 10 uur of soms half 11 aanwezig is. Omdat de HAK (huisartsenpost) bij het ziekenhuis om 8 uur sluit, is er dus gedurende enkele uren geen enkele medische zorg in het dorp en dat heeft al enkele keren tot heel vervelende situaties geleid. De SP is van plan om deze zaak aan te kaarten, waarbij wel de ondersteuning van de inwoners nodig zal zijn.

Dat er meer wijkagenten nodig zijn en dus een duidelijker aanwezigheid van de politie, bepleit de SP al jaren. We hoorden in Sint Philipsland verhalen die ons gelijk bevestigden. Zoals dat van de man die de politie belde omdat er op de Philipsdam schapen op de weg liepen. Hij werd van het kastje naar de muur gestuurd en er was na een uur nog steeds geen politie verschenen om aan deze gevaarlijke toestand een einde te maken.

Het onkruidprobleem zullen we opnieuw bij de gemeente onder de aandacht brengen, evenals de bewegwijzering in het dorp, waar weinig van klopt. Zo staan er nog steeds bordjes die naar het postkantoor verwijzen, terwijl dat al enkele jaren is opgedoekt.

Datzelfde geldt voor de slechte toestand waarin de bestrating in enkele straten er aan toe is.

Andere punten die werden aangedragen waren het duikverbod in de haven, dat als on zinnig wordt ervaren omdat er helemaal geen scheepvaartverkeer is, overlast van de te hoge windturbines en te weinig betaalbare nieuwbouwwoningen.

Reactie toevoegen

U bent hier