h

Huisarts Sint Philipsland

16 mei 2019

Huisarts Sint Philipsland

Beste inwoners van het eiland Sint Philipsland

 

In december beloofden we u het resultaat te melden van onze enquête én
protestactie richting één van de twee huisartsen van Sint
Philipsland.

Het heeft eventijd gekost, maar hierbij lossen wij onze belofte in.

We hielden de enquête naar aanleiding van de klachten die we eerder (op de braderie) kregen over het feit dat een van de twee huisartsen steeds

veel te laat op het spreekuur verscheen. Dat wil zeggen: pas uren na
het sluiten van de HAP in het ziekenhuis.

Van de (ruim tweehonderd) mensen die we thuis troffen en die bereid waren mee te doen aan de enquête bleek 83% een protest tegen het te laat komen te steunen.

Hoewel de meeste ondervraagden zélf nooit hadden durven klagen bij de arts, hadden 29 geënquêteerden dat wél gedaan. Maar helaas zonder enig resultaat. In 39 gevallen kregen we voorbeelden te horen van ongewenste situaties die door de afwezigheid van de arts zijn ontstaan in de afgelopen tijd.

 

Om het protest handen en voeten te geven hebben we ons daarna tot de betrokken arts gewend. Daarop is een gesprek gevolgd, waarbij wij hem hebben geconfronteerd met de uitslagen van ons onderzoek. De arts bleek niet bereid om te beloven in het vervolg eerder op zijn spreekuur te

verschijnen en dat in een gezamenlijke verklaring met de SP naar
buiten te brengen.

Terwijl wij ons daarna aan het bezinnen waren op een vervolgstap (Zorgverzekeraar, Inspectie), hoorden wij dat de arts inmiddels toch 's morgens veel vroeger op zijn spreekuur verscheen.

Om er zeker van te zijn dat die berichten klopten hebben wij gedurende de maand maart gecheckt op welke tijdstippen hij aan zijn spreekuur begon. Dat hadden we immers ook in de maand oktober van verleden jaar gedaan. We konden dus vergelijken.

Het verschil bleek groot.

In oktober 2018 verscheen de arts steeds omstreeks half 11 op het spreekuur.In maart 2019 bleek hij bijna alle dagen tussen 8 uur en half 9 present te zijn.

Met andere woorden: de huisarts verschijnt nu gemiddeld TWEE UREN EERDER op zijn spreekuur dan vóór het protest. Een aanzienlijke verbetering dus,die het gevoel van onveiligheid bij de inwoners grotendeels zal wegnemen.

Het is voor ons reden om geen verdere actie te ondernemen. Maar mochten er in de toekomst hierover opnieuw klachten zijn, dan horen wij dat vanzelfsprekend graag van u!

 

Met vriendelijke groet,

 

SP Tholen

 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier