h

Wachtgeld

15 juni 2020

Wachtgeld

Het is u waarschijnlijk niet ontgaan dat er in het college van B&W een wisseling heeft plaatsgevonden.

De twee jaar geleden aangestelde wethouder, dhr. Harmsen, heeft het stokje overgedragen aan dhr van Leeuwen. Niets aan de hand zult u denken, deze dingen gebeuren. Maar....een wethouder wordt benoemd voor 4 jaren. Het kan gebeuren dat door welke omstandigheden dan ook een wethouder moet opstappen. Voor een dergelijke situatie is wachtgeld in het leven geroepen zodat de betrokken ambtsdragen een redelijke tijd krijgt een nieuwe baan te vinden. In het geval van dhr. Harmsen was echter geen sprake van een gedwongen vertrek, het was zelfs zo dat bij voorbaat blijkbaar al was afgesproken dat er een wissel zou plaatsvinden als er een geschikte kandidaat zou zijn. Voor een dergelijk geval is het wachtgeld nu juist niet bedoeld. Als je de regels erbij pakt kan zo`n wissel wel maar het moge overduidelijk zijn dat dit een geval is van de uiterste grenzen opzoeken van hetgeen de wet toestaat. Als je een benoeming als wethouder aanneemt weet je dat dit voor 4 jaar is, tot de volgende verkiezingen.

De SP heeft heel veel moeite met een dergelijke handelswijze. Ook in de Tweede kamer heeft de SP al geprobeerd de wet aan te laten passen maar hier was niet voldoende steun voor, juist de partijen die het meest gebruik maken van de wachtgeldregeling omdat zij ook het vaakst in een dergelijke positie zitten stemden tegen. Wat vreemd.

Het zou politieke partijen sieren als zij een dergelijk gedrag net als de SP laakbaar zouden vinden en bij het aanstellen van o.a. wethouders dit aan de betrokken persoon duidelijk maken en zo het recht op wachtgeld alleen toepassen in situaties waar bijvoorbeeld een wethouder wordt ontslagen zonder dat hij / zij daar schuld aan heeft.

De SP heeft dit ook aangekaart in de commissie vergadering van 10 juni en kreeg alleen bijval van de PvdA/GL . Vanuit de coalitie partijen kwam hierop geen enkele reactie, ook weer vreemd, toch?

Een voorbeeld van hoe het wel kan en hoort geeft onze eigen burgemeester. Zij stopt ook vrijwillig voor haar pensioendatum maar ziet af van wachtgeld.

Reactie toevoegen

U bent hier