h
24 februari 2014

Roland van Tilborg twaalfde op SP-lijst Europese verkiezingen.

.-  Roland van Tilborg uit Sint Maartensdijk is door het zaterdag in Amersfoort gehouden congres van de SP unaniem op plaats 12 van de kandidatenlijst voor de Europese verkiezingen gezet. Daarmee is hij een van de twee Zeeuwen op de lijst van 25 kandidaten. Trix de Roos uit Vlissingen staat op plek 23.

Lees verder
23 februari 2014

SP Tholen aanwezig bij XX-Congres

In de prachtige ambiance van de meer dan honderd jaar oude Rijtuigenloods, waarin lange tijd de treinwagons van de NS werden gemaakt, in Amersfoort vond op 22 februari het XX SP congres plaats. Natuurlijk was daar de Thoolse SP vertegenwoordigd in de personen van  Kees Slager en Jan van Tilborg. Inge Wessels, Robin van Tilborg en lijsttrekker Roland van Tilborg waren als gasten in Amersfoort aanwezig.

Een kleine duizend SP-ers bespraken de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor de komende Europese verkiezingen. In totaal waren er 207 wijzigingsvoorstellen op het verkiezingsprogramma binnen gekomen waarvan er uiteindelijk 110 in stemming gebracht werden. Na de stemmingen over het verkiezingsprogramma werd het programma, inclusief alle wijzigingen, unaniem aangenomen. De kandidatenlijst is vastgesteld zoals deze was voorgesteld. Op deze lijst zijn twee Zeeuwen vertegenwoordigd namelijk Trix de Roos uit Vlissingen(plaats 23) én Roland van Tilborg(plaats 12), lijsttrekker voor de Thoolse SP bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014.

Lees verder
11 februari 2014

Taakstraf en boete voor verduisteren SP caravan

In mei 2013 was de verbazing groot toen bleek dat de promotiecaravan van de Thoolse SP niet meer op de stallingsplaats stond. Niemand van de afdeling wist waar de caravan was en de conclusie dat deze gestolen moest zijn was snel gemaakt. Na veel snelle tips van bewoners van Sint-Annaland was het al vlug duidelijk dat de caravan bij iemand in de achtertuin neergezet was. En dat er zelfs al een begin gemaakt was om de caravan te slopen. In overleg met de politie is er aangifte gedaan.

Lees verder
28 januari 2014

Afvalbakkensoap vervolgt

De Thoolse SP is teleurgesteld in de manier van beantwoording van wethouder Hommel op de vervolgvragen die de SP stelde tijdens commissie ‘Ruimte’ van 22 januari. De vervolgvragen waren een reactie op de eerdere beantwoording van de wethouder richting de SP over het openwaaien van afvalbakken en hierdoor het wegwaaien van afval. Gezien het feit dat het nogal wat vragen waren heeft de SP van te voren aangegeven dat de wethouder eventueel schriftelijk kon en of mocht antwoorden. Van deze gelegenheid heeft de wethouder geen gebruik gemaakt en wilde (met zichtbare tegenzin) gelijk antwoorden.

Lees verder
3 januari 2014

SP zet grote vraagtekens bij communicatie gemeente Tholen

De Thoolse SP heeft flinke bedenkingen bij de manier waarop de gemeente Tholen omgaat met haar burgers. Dit maal gaat het over het groenonderhoud. De gemeente heeft brieven rondgestuurd waarin gesteld wordt dat in sommige buurten het onderhoud van bosplantsoen door de omwonende gedaan moet gaan worden. Als hier geen initiatieven uit komen dan wordt het bosplantsoen verwijderd en komt er gras voor in de plaats.

Fractievoorzitter Theo Korevaar; ‘Dit is de zoveelste keer dat de gemeente haar inwoners voor een zo goed als voldongen feit zet. Het is buigen of barsten. De SP is geen tegenstander van initiatieven die spontaan vanuit de samenleving ontstaan. Maar dan moet het ook vrijwillig vanuit de samenleving ontstaan en niet zoals nu weer dat het vanuit een overheid komt!’

Lees verder
24 december 2013

Weer stonden de bakken open en hing de rotzooi in de afrastering

.- Wethouder Hommel (VVD) is niet van plan om de afvalbakken langs de Thoolse zeedijken een halve slag te draaien zodat de deksels bij storm niet kunnen open waaien. Dat schrijft hij in antwoord op schriftelijke vragen van Kees Slager (SP), die hem er op wees dat nogal wat deksels bij stormen in oktober en december open stonden en de inhoud verderop in de polder lag. En daar foto's bijleverde als bewijs.

De deksels van de afvalbakken staan volgens de wethouder nu zó langs de onderhoudsweg dat de chauffeur van de werkbus die de afvalbakken leegmaakt, niet hoeft uit te stappen om te controleren of de bak vol is en geledigd moet worden. Hij kan van achter het stuur het deksel even optillen, "hetgeen tijd en geld oplevert".

Lees verder
8 december 2013

SP met wenskerstboom in Sint Philipsland.

De SP was zaterdag van de partij bij een druk bezochte kerstmarkt in Sint Philipsland, Speciaal voor deze gelegenheid is er een wenskerstboom gemaakt. Op deze boom konden de inwoners van Flupland hun (kerst)wens voor de gemeente Tholen kwijt.

Aan het eind van de middag telde de socialisten bijna vijftig kaartjes met daarop uiteenlopende wensen met onderwerpen als, het openbaar vervoer, thuiszorg, speeltuinen en bestuurlijk Tholen.

Lees verder
6 december 2013

Wethouder weigert prullenbakken aan zeedijken halve slag te draaien

.- De storm van gisteren zorgde ervoor dat langs de Thoolse zeedijken weer veel prullenbakken open woeien, waarna de rommel uit die bakken overal in de wijde omgeving terecht kwam. Dat gebeurt bij elke storm en het was voor SP'er Kees Slager (die pal achter de zeedijk woont) aanleiding om in april j.l. tijdens de behandeling van de afvalstoffenregeling aan wethouder Hommel te vragen of die prullenbakken niet een halve slag gedraaid kunnen worden. Want dan waaien de deksels niet open, maar worden ze juist dichtgedrukt door de storm.

Maar de wethouder beweerde dat de deksels zo zwaar zijn dat ze niet open kúnnen waaien. Slager wist wel beter, maar kon zijn gelijk toen niet bewijzen. Dat kan hij nu wel, want tijdens de najaarsstormen van 28 oktober en van 5 december maakte hij foto's van de 

Lees verder
12 november 2013

Tholen geeft rijksgeld voor armoede onder kinderen andere bestemming

Een rechtse meerderheid van SGP, VVD en CDA in de gemeenteraad weigert om het geld dat de gemeente van staatssecretaris Kleinsma heeft gekregen om de armoede onder kinderen extra aan te pakken, ook voor dat doel te gebruiken. Die conclusie trok Annie Vogelaar (SP) nadat het amendement dat zij tijdens de begrotingsbehandeling samen met CU en PvdA had ingediend om het geld te besteden waar het voor bedoeld is, met 12 tegen 8 stemmen was verworpen.

In juli werd door de staatssecretaris 20 miljoen extra uitgetrokken voor armoedebestrijding. Daarbij deed ze een beroep op de gemeenten om het geld te gebruiken voor kinderen uit arme gezinnen. Dit omdat de kinderombudsman onlangs adviseerde om een 'kindpakket' samen te stellen waarin basisbenodigdheden zitten zoals een stel winter- en zomerkleren, vervoer, een bibliotheekpas of zwemles.De gemeente Tholen kreeg € 120.000. B&W kozen er echter voor om dit bedrag te gebruiken om een eerdere korting op het armoede beleid ongedaan te maken. Het voorstel van CU, SP en PvdA werd daarom door  wethouder Oudesluijs (PvdA) ontraden. Volgens hem moet het geld dat nu beschikbaar is gebruikt worden om aan de “voorkant” ingezet te worden. Dat betekent dat er  aan de hand van zogenaamde “keukentafelgesprekken” de situatie besproken gaat worden, waarna er maatwerk geleverd  kan worden.

Lees verder
8 november 2013

SP zorgt voor spektakel bij indienen thuiszorgmotie

De SP zorgde gisteravond tijdens de raadsvergadering voor spektakel. Terwijl Annie Vogelaar een motie voorlas waarin wordt gevraagd om er op toe te zien dat er door de bezuinigingen van het kabinet in Tholen geen ontslagen vallen en bewoners vervuilen en vereenzamen, ontrolden leden van de SP-kerngroep achter de stoelen van B&W een enorm spandoek van meer dan tien meter, bestaande uit de aan elkaar genaaide gele doekjes met de 2929 handtekeningen, die de afgelopen zomer werden ingezameld bij de actie 'Thuiszorg is geen liefdadigheid' op de braderieën van Sint Annaland en Tholen.

 

Lees verder

Pagina's