h
22 oktober 2013

SP: actievoeren loont!

- 'Het is jammer dat het via de weg van de harde confrontatie moest gaan, maar het positieve is dat zo weer eens bewezen wordt dat het loont om als burger in actie te komen als je het gevoel hebt dat het gemeentebestuur niet luistert naar je argumenten. Ook op Tholen.'

Dat zei gisteravond Kees Slager namens de SP in de commissie Ruimte. Onderwerp van gesprek was het voorstel van B&W om een parkeerverordening voor vrachtwagens en grote bedrijfswagens te maken. Er zijn bij de meeste kernen nu plaatse aangewezen waar deze wagens ´s nachts en in de weekeinden kunnen parkeren, zodat ze geen hinder meer opleveren voor bewoners in de woonwijken. Dat gaat per vrachtwagen €250.- per jaar kosten en de chauffeursvereniging Flupland -Tholen gaat helpen bij het uitgeven van vergunningen.

Lees verder
10 oktober 2013

Wmo meldpunt Tholen

Sinds 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning van kracht. Hiervan maken vele Tholenaren gebruik. Bij de SP komen regelmatig klachten binnen over de manier waarop er bij de gemeente met aanvragen omgegaan wordt. Over het bedrijf "Beenhakker" komen ook regelmatig klachten binnen.

Lees verder
9 oktober 2013

SP stelt vragen over onzinnig handelen WMO

De Thoolse SP fractie heeft met verbazing gereageerd op de behandeling van een cliënt die gebruik maakt van het WMO in Tholen. De aanleiding is een brief die aan het college en de raad van Tholen is gestuurd. In deze brief staat beschreven hoe deze 80-jarige mevrouw, waarvan de accu van de scootmobiel kapot ging, weer van vooraf aan door de ambtelijke molen moest om een nieuwe scootmobiel te kunnen krijgen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier