h

Provinciale Staten

21 februari 2015

Vernieuwd bestuur SP Tholen

Tijdens de algemene ledenvergadering van 18 februari is er een nieuw bestuur gekozen. De pater familias van de afdeling Tholen, Kees Slager, heeft zijn functie neergelegd en zijn hamer overgedragen aan Bianca Jansen. Kees, voormalig Eerste Kamerlid en schrijver, wilde voor zijn 77ste verjaardag de hamer afstaan. Hij was bij de afdeling betrokken vanaf de oprichting in 2007. Kees blijft commissielid voor de commissie ruimte.
Ook organisatiesecretaris, Jan van Tilborg, heeft zijn functie na jarenlange inzet neergelegd. Jan is altijd zeer betrokken geweest en was zichtbaar aanwezig als er actie gevoerd werd.
De laatste die afscheid heeft genomen van het bestuur is Roland van Tilborg. Hij zat in het bestuur op titel van fractievoorzitter.

Foto: Martijn Paape
Lees verder
15 februari 2015

Valentijnsactie in Tholen een succes

Foto: Inge Wessels
Met Valentijnsdag waren meerdere Zeeuwse SP-afdelingen op pad om mensen te verrassen met een Valentijnshartje met een boodschap. Ook SP Tholen was weer op straat te vinden. Op het Terreplein in Tholen was het een drukte van belang. Veel mensen die hun boodschappen voor het Valentijnsweekend hadden gedaan werd gevraagd om op 18 maart een date met de SP te hebben door op een van de kandidaten te stemmen. In Tholen was Roland van Tilborg aanwezig, huidig SP Statenlid en nummer vier op de lijst.

Lees verder
6 december 2014

Fractievoorzitter SP vertrekt uit de Thoolse politiek

Afgelopen maart is het de SP gelukt om de tweede partij van Tholen te worden. Na een lange tijd van werkloosheid heeft fractievoorzitter Van Tilborg van de Thoolse socialisten een baan gevonden. Een baan bij de Tweede Kamerfractie van de SP in Den Haag. Hij is daar in dienst getreden als medewerker op het algemeen secretariaat.

Lees verder
6 juni 2013

Dag Westerpoort! Welkom goede openbaar vervoer verbinding?


Gedeputeerde Staten van Zeeland gaat niets proberen om het Westerpoort voor de gemeente Tholen te behouden.
Het dagelijks van bestuur van de provincie Zeeland zegt dit in antwoorden op de vragen die gesteld zijn door Roland van Tilborg, woordvoerder onderwijs van de Zeeuwse SP fractie.

Lees verder
6 mei 2013

SP : Houd het Westerpoort in Tholen


De SP Statenfractie van Zeeland was verbijsterd toen zij hoorden dat in 2014 de gemeente Tholen “zijn” Westerpoort college gaat verliezen. Na ruim 50 jaar is de kans groot dat de gemeente Tholen de enige openbare voortgezette school kwijt raakt. ‘De SP is in principe niet tegen deze fusie maar waarom moet er dan weer iets naar het Brabantse verdwijnen?’ vraagt Roland van Tilborg, woordvoerder onderwijs, zich in een eerste reactie af. ‘Doe er met alle partijen alles aan om de school in Tholen te houden na de fusie!’
Van Tilborg; 'Ik vind dat de gemeenteraad van Tholen gaat wel erg makkelijk akkoord met de mededeling over deze fusie. Zeker omdat zij er zeven jaar geleden 2,4 miljoen euro aan bij gedragen heeft. Diverse partijen vinden het dan ook kapitaalvernietiging.

Lees verder
15 februari 2013

SP slaat alarm over dreigende sluiting van helft basisscholen

.- Als het aan de Onderwijsraad ligt, moeten tien van de twintig basisscholen in de gemeente Tholen hun deuren sluiten. Voor de SP is dat advies reden om in schriftelijke vragen zowel aan Gedeputeerde Staten van Zeeland als aan B&W van Tholen te vragen om meteen een brandbrief naar de minister te sturen met het verzoek dit heilloze advies niet op te volgen.
Toen gisteren bekend werd dat de Onderwijsraad met een voorstel komt om het minimum aantal leerlingen van een school te verhogen van 23 kinderen (zoals nu het geval is) naar honderd, had SP-statenlid Roland van Tilborg snel uitgerekend dat dit voor Tholen betekent dat de helft van de Thoolse basisscholen dicht zouden moeten. Van de tien Thoolse scholen die dicht zouden moeten, is de helft openbaar, drie protestants-christelijk, één katholiek en één reformatorisch.

Lees verder
20 december 2012

SP verbaasd over verdwijnen bushalte koekoeksweg


Afgelopen najaar is in goede samenspraak met de gemeente Tholen en Connexxion een extra bushalte geplaatst aan de Koekoeksweg (ter hoogte van de Tweede Dijk, hectometerpaal 23,8) in Tholen.
Hiermee werd voldaan aan het verzoek van een gezin waarvan de zoon met speciaal vervoer naar zijn school werd gebracht. Na de plaatsing van deze bushalte kon de zoon met het reguliere openbaar vervoer naar school, wat leidde tot een kostenbesparing. Echter is de betreffende bushalte na 2 weken verwijderd in opdracht van de provincie Zeeland.'Ik ben erg verbaasd over deze gang van zaken,' zegt Roland van Tilborg, woordvoerder mobiliteit in de Zeeuwse Staten. 'Er zijn veel wegen in Zeeland waar je 80 km per uur mag rijden en de bus gewoon op de rijbaan stopt, maar hier is dat voor de ambtenaren van de Provincie reden om deze bushalte na twee weken weer te schrappen.'

Lees verder
4 november 2011

SP in Statencommissie: 'Leg rondweg ten zuiden van Oud-Vossemeer.'


Dat het verkeer - en vooral het zware verkeer - op de Molendijk en Onder de Molen in de kern van Oud-Vossemeer voor grote overlast zorgt voor de bewoners, was afgelopen zomer enkele leden van de SP-Tholen al duidelijk geworden toen ze op uitnodiging van het buurtcomité een kijkje kwamen nemen. Het probleem is echter dat de gemeenteraad er niet over kan beslissen, omdat het een provinciale weg (N 656) is.
Dus reisde voorzitter Vincent van Bijnen van het buurtcomité af naar Middelburg om daar te proberen de leden van de Statencommissie Economie en Mobiliteit ervan te overtuigen, dat de situatie om een oplossing schreeuwt.
Roland van Tilborg uit Sint Maartensdijk, die voor de SP in de commissie zit, was het met de buurtbewoners eens. Hij pleitte niet voor het door andere partijen voorgestelde lapwerk (verbod van landbouwverkeer op deze weg), maar voor een radicale oplossing: Trek vanaf de Molendijk een nieuwe rondweg ten zuiden van het dorp, langs het daar liggende bedrijventerrein en trek die door naar het bedrijventerrein Welgelegen van Tholen. Dan wordt de gevaarlijke Oud-Vossemeersedijk ook meteen ontlast van het doorgaande (vracht)verkeer.
Of het gaat gebeuren is nog niet duidelijk, het probleem wordt door de commissie nu voorgelegd aan Gedeputeerde Staten.

Lees verder
30 augustus 2011

Engels bedrijf wil naar schaliegas boren op Sint Philipsland - SP vreest voor milieu

Zowel in de gemeenteraad als in Provinciale Staten hebben Thoolse SP'ers er op gewezen, dat het Engelse bedrijf Hutton van plan is om naast twee Brabantse plaatsen ook op de zuidkant van Sint Philipsland te gaan boren naar schaliegas. In Provinciale Staten is dit doorgespeeld door Roland van Tilborg (tevens Statenlid) naar Jeroen van Dijen, hij is commissielid Ruimte, Ecologie en Water in de Provinciale Staten.
Bij de winning van schaliegas komt methaangas (CH4) vrij. Dit gas is een ‘broeikasgas’ en is 20 keer schadelijker dan koolstofdioxine ( CO2). Verder zijn er nog vele andere (gezondheid) risico’s. Bij de winning zijn veel soorten chemicaliën nodig, tevens zijn er ook enorme hoeveelheden aan (grond)water nodig. Ontploffingen zijn ook een reëel gevaar, net als het feit dat er allerlei gevaarlijke chemicaliën in het grond-en of oppervlakte water terecht kunnen komen.
Zowel Theo Korevaar als Jeroen van Dijen willen weten of de Zeeuwse bestuurders daar van op de hoogte zijn en hoe ze er tegenaan kijken. Daarbij wijzen ze erop, dat ook uit Amerikaanse bronnen blijkt dat het winnen van dit gas grote milieurisico's met zich meebrengt.
Van Dijen wijst er in zijn vragen op, dat er in Brabant al brede protesten zijn, zowel onder de inwoners als in de (lokale) politiek en bij de waterwinbedrijven, omdat het gevaar van besmetting van het grondwater niet denkbeeldig is.
Intussen heeft ook het Brabantse provinciebestuur zich met een bezorgde brief tot minister Verhagen (CDA) gewend. Daarin vraagt Brabant om geen proefboringen toe te staan zolang onderzoek niet onomstotelijk heeft aangetoond, dat er geen gevaar is.
Korevaar vindt het dan ook 'zeer onverstandig' als het gemeentebestuur van Tholen nu zou meewerken aan de proefboringen. Hij wil ook weten of de bevolking van Sint Philipsland op enigerlei wijze wordt betrokken bij de besluitvorming.
Van Dijen vindt het vreemd dat buitenlandse bedrijven in de Zeeuwse bodem naar fossiele energie komen zoeken. Zeeland kan zich beter richten op duurzame energie, zoals getijdenenergie, houdt hij GS voor.

Lees verder
14 juli 2011

Provincie beloofd twee Thoolse knelpunten snel aan te pakken

Het zware landbouwverkeer zorgt op veel plaatsen in Zeeland voor extra verkeersproblemen. In totaal hebben Gedeputeerde Staten een lijst met maar liefst 114 knelpunten opgesteld. Daarvan zullen twee Thoolse snel worden aangepakt. Dat kreeg Statenlid Roland van Tilborg uit Sint Maartensdijk tijdens de behandeling van de Nota Landbouwverkeer te horen van gedeputeerde Van Beveren.
Hij had speciale aandacht gevraagd voor Oud-Vossemeer waar de toch al gevaarlijke situatie op de Molenweg extra wordt belast door het zware landbouwverkeer. Ook wees hij op de problemen die zich vrijwel dagelijks voordoen op de provinciale weg tussen Poortvliet en Tholen-stad.
De gedeputeerde kon hem niet beloven dat er dit jaar al begonnen wordt aan deze twee knelpunten, maar wel dat ze volgend jaar aan de beurt zijn. Voor de aparte weg voor landbouwverkeer naast de Provinciale weg tussen Poortvliet en Tholen zijn de benodigde gronden al aangekocht en er is ook geld voor uitgetrokken, aldus Van Beveren.
Van Tilborg toonde zich tevreden met de toezegging, die op korte termijn ook in Oud-Vossemeer voor enige verlichting van het beruchte knelpunt zal zorgen, al is daarmee het probleem van de doorgaande route door een deel van het dorp nog niet opgelost. Om deze problemen in Middelburg aan te kaarten nam de gemeenteraad van Tholen verleden week unaniem een motie aan.

Lees verder

Pagina's

U bent hier