h

Afdeling

- Een korte geschiedenis van de SP-Tholen

* Onze afdeling begon in het voorjaar van 2007 met een clubje enthousiaste mensen als werkgroep met een eerste actie in Scherpenisse. De gemeente was van plan daar het Holland Huis af te stoten en we hoorden dat veel mensen daar niet blij mee waren (vooral omdat het Holland Huis na de watersnood geschonken was aan het eiland Tholen). De gemeente had beloofd om de mening van de bevolking eerst te peilen, maar liet het afweten. Daarom deden wij het. We gingen huis aan huis met een vragenlijst. En toen bleek dat 89,5% van de bevolking het Holland Huis wilde behouden en niets voelde voor het plan om in het nieuwe woonzorgcomplex (wozoco) een dorpshuis onder te brengen. Dat zou alleen maar overlast opleveren voor de bejaarde bewoners, zo was het argument. We hebben deze duidelijke uitspraak van de bewoners aangeboden aan de gemeenteraad. Maar die deed er niets mee. Er moest en zou een wozoco met een dorpshuis-nieuwe-stijl komen. 

* Voor ons was duidelijk dat we moesten proberen om zo snel mogelijk een eigen afdeling op Tholen te stichten, zodat we mee konden gaan doen aan de verkiezingen en zélf in de gemeenteraad proberen opkomen voor de belangen van een bevolking die óf te laat óf helemaal niet geraadpleegd wordt bij belangrijke kwesties. 

* Maar om een afdeling te worden, moesten we eerst 50 leden hebben in de gemeente, want dat is de eis die de landelijke SP stelt. In het voorjaar van 2008 noteerden we ons 50ste lid, mede doordat we met acties aan de weg timmerden. Want ook dat is een eis van de SP - eerst laten zien dat je actief bent op straat, voor je afdeling kunt worden en mag proberen raadszetels te veroveren. 

* We voerden actie tegen de plannen om windmolens veel te dicht bij het dorp Stavenisse te bouwen (nu mét succes), tegen het opheffen van de bibliotheek in Poortvliet en tegen het verdwijnen van de pinautomaten van de Rabo-bank in Scherpenisse en Poortvliet, we dwongen Connexxion tot een betere busdienst voor scholieren en zamelden niet minder dan 1100 handtekeningen in tegen de ´uitverkoop van de thuiszorg´. 

* In juni 2009 werd dat beloond en werd de SP Tholen officieel een afdeling. Nog net op tijd om mee te kunnen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010. Na een intensieve campagne lukte het ons om - dankzij de stem van 1143 Tholenaars - in één klap twee zetels te bemachtigen. Daar kwamen Theo Korevaar en Annie Vogelaar op te zitten. 

* In de raad neemt de SP vanaf de eerste dag vaak een afwijkende positie in, zeker vergeleken met de coalitiepartijen. Het begon ermee dat Theo en Annie tegen het voorstel stemden om de raadsleden een hogere vergoeding te geven en om extra geld voor de wethouders uit te trekken. Want hoe kun je dat als gemeente maken als je tegelijk zegt dat er bezuinigd moet worden en dat ook doorvoert ten koste van de zwaksten in de samenleving. Bijvoorbeeld bij het vrijwilligerswerk en de bijzondere bijstand en door het schoolzwemmen af te schaffen. Het argument dat het teveel kost werd een lachertje toen er ineens wél geld bleek te zijn om een prestigeproject als de Floriade in een polder bij Halsteren te organiseren. Natuurlijk keerde de SP zich daar het felst van allemaal tegen. Gelukkig is dat plan niet doorgegaan. 

* Doorlopend hameren Theo en Annie erop, dat B&W veel meer en eerder met betrokken inwoners moet praten en overleggen over zaken die voor hen van belang zijn en de mensen geen beslissingen door de strot moet duwen. Want zo misken je dat het volwassen burgers zijn en dat leidt tot irritatie én tot langdurige en kostbare processen tot aan de Raad van State. 

* Dat we nu in de raad zitten, betekent niet dat we niet meer actief op straat zijn. Tijdens de braderie van Sint Annaland in 2011 haalden we bijvoorbeeld vierhonderd handtekening op tegen het heiloze kabinetsplan om 60.000 banen bij de sociale werkplaatsen te schrappen. 

* Het is één voorbeeld uit vele. Op de website kan iedereen volgen waar we mee bezig zijn. Ons ledental groeit gestaag, maar er is altijd behoefte aan meer mensen die met ons mee willen doen in de strijd tegen de neoliberale wind, die ook in Tholen steeds harder begint te waaien. Schroom dus niet, maar kom eens buurten tijdens een van onze maandelijkse kerngroepvergaderingen. Het verplicht tot niets. Een telefoontje is voldoende.

U bent hier