h

Afdeling

De SP-afdeling van Tholen bestaat uit al haar leden.

Onder deze leden hebben we een actieve kader:

Bestaande uit bestuursleden, een actieve kerngroep en fractieleden.En leden die ons steunen door hun lidmaatschap en sommige met hun hulp.

Samen werken we aan ons doel:

Een samenleving waarin Menselijke waardigheid, Gelijk waardigheid en Solidariteit centraal staan.

Door een balans te creëren in de samenleving als iedereen oog heeft voor de ander, ons natuur en milieu, maar ook voor de mens (en dier) in nood, creëren we zo een bestaanszekerheid.

U bent hier