h

Moties niet breed gesteund....

27 april 2018

Moties niet breed gesteund....

Bij de eerste raadsvergadering van de nieuwe raad heeft de fractie van de SP twee moties ingediend. Vreemd was wel dat de moties 24 uur van te voren bij de griffie, zoals afgesproken,waren ingediend maar pas 8 uur voor de vergadering aan de raadsleden werden doorgestuurd. Het is niet de eerste keer dat de SP op deze wijze wordt behandeld.

Motie 1 betrof het verzoek aan het college namens de gemeente Tholen aan de tweede kamer aan te geven dat mensen met een arbeidsbeperking enorm worden benadeeld door de wet die, zoals het er nu naar uitziet, zal worden aangenomen. In plaats van dat aan werkgevers een loonsubsidie wordt gegeven als zij mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen en deze in ieder geval het minimumloon krijgen, mogen zij nu deze mensen betalen naar arbeidsproductiviteit en het bedrag dat de werknemers nu minder krijgen moeten zij zelf proberen aangevuld te krijgen door een beroep op de bijstand te doen. Ook de opbouw van extra`s zoals pensioen en vakantiedagen wordt door dee nieuwe wet vrijwel onmogelijk. Wat schetst de verbazing van de SP, het college vindt het te vroeg om nu al een dergelijk verzoek naar Den Haag te sturen. Nee, eerst afwachten wat er gebeurt, deze mensen in de kou laten staan en dan achteraf tot de conclusie komen dat de mensen met een arbeidsbeperking weer de dupe zijn. Bovendien op verschillende plaatsen aangeven dat Tholen een sociale gemeente is. Jazeker, papier is geduldig,maar nu nog de daad bij het woord voeren.

Motie 2 vroeg het college te garanderen dat mensen op Tholen met een arbeidbeperking ervan uit mochten gaan dat wij, Tholen, deze mensen konden garanderen dat zij niet onder het minimumloon zouden eindigen. Na het voorgaande snap je wel dat deze motie het ook niet haalde. Tot zover het "sociale" Tholen.

Beide moties werden alleen gesteund door uiteraard de SP en bovendien door de PVV en de PvdA/Groen links.

Reactie toevoegen

U bent hier