h

Wat doet Tholen met rijksgeld voor chronisch zieken & gehandicapten?

11 mei 2018

Wat doet Tholen met rijksgeld voor chronisch zieken & gehandicapten?

Krista 't Hart (SP) stelt vragen:

Wat doet de gemeente Tholen met het geld, dat ze van het rijk krijgt en dat vroeger naar gehandicapten en mensen met een chronische ziekte ging als tegemoetkoming in de extra kosten die ze moeten maken voor hun ziekte? Dat vraagt Krista 't Hart zich af en daarom heeft ze als lid van de Commissie Samenleving daar schriftelijke vragen over gesteld.

Per 1 januari 2014 is de wet Wtcg (Wet chronisch zieken en gehandicapten) afgeschaft. Tot die datum zorgde die wet voor de tegemoetkoming, waarvan naast chronisch zieken en gehandicapten ook ouderen en  arbeidsongeschikten gebruik konden maken.

De gegevens voor de tegemoetkoming werden aangeleverd door gemeenten, ziekenfondsen en zorginstellingen. Het CAK zorgde aan het eind van het jaar voor de uitbetaling. Veel mensen maakten er gebruik van om hun eigen bijdrage in de zorgkosten mee te kunnen voldoen.

Sinds de wet is afgeschaft wordt het budget voor deze tegemoetkoming door het rijk uitgekeerd aan gemeenten, waarna de gemeenten zelf mogen bepalen hoe zij dat geld besteden.

Sommige gemeenten keren het geld nog steeds aan de 'oude' doelgroep uit. Maar in Tholen is er geen sprake van dat alle mensen die vroeger in aanmerking kwamen, nog een tegemoetkoming krijgen.

Vandaar dat Krista wil weten waar dat geld blijft en daarom onderstaande 11 vragen aan B&W heeft gesteld:

 1. Hoeveel inwoners van Tholen hadden eind 2014 -als de Wtcg was blijven bestaan- recht gehad op een uitkering?

 2. Heeft de gemeente Tholen alle belanghebbenden geïnformeerd over het nieuwe beleid dat zij, na het afschaffen van de Wtcg, zou gaan voeren?

 3. Hoeveel geld krijgt de gemeente Tholen van het Rijk voor deze oude Wtcg regeling?

 4. Hoe heeft de gemeente Tholen deze rijksgelden ingezet?

 5. Hoeveel mensen hebben daadwerkelijk aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming?

 6. Is er door de gemeente Tholen gekeken naar andere vormen van ondersteuning buiten de WMO en bijzondere bijstand om, aangezien niet alle vroegere (Wtcg)betrokkenen daar recht op hebben?

 7. Is het college bekend met het feit dat er voor de Wtcg geen inkomensgegevens van belang waren? Terwijl deze gegevens voor de WMO en bijzondere bijstand wel noodzakelijk zijn?

 8. Klopt het dat veel mensen, die tot de doelgroep behoorden, door de overdracht naar de gemeenten nu geen ondersteuning meer krijgen? Om hoeveel mensen gaat het?

 9. Is het college het met mij eens dat deze mensen recht hebben op ondersteuning, zeker omdat zij deze altijd gehad hebben en de gemeente er budget van het Rijk voor krijgt?

10. Is het college het met mij eens dat hulp juist bij chronisch zieken en gehandicapten hard nodig is?

11. Is de gemeente voornemens de mensen die nu buiten de boot vallen alsnog een ondersteuning te geven? Zo nee, waarom niet?

Reactie toevoegen

U bent hier