h

Uitslag enquête braderie Tholen

31 augustus 2019

Uitslag enquête braderie Tholen

Foto: SP

SP-enquête braderie Tholen:

 

Schoolzwemmen terug en taak van de gemeente

 

Bijna honderd procent van de Tholenaren vindt dat het schoolzwemmen weer moet worden ingevoerd op de basisscholen. Dat is althans de uitslag van de enquête die de SP Tholen hield tijdens de Thoolse braderie. Gevraagd of schoolzwemmen een taak is van de gemeente of een zaak voor de ouders, antwoordde 80% dat dit een taak van de gemeente is, terwijl 20% vond dat ook de ouders er aan moeten meebetalen. Het plan van de landelijke SP om bij het schoolzwemmen kinderen ook te leren zwemmen in open water, vond iedereen een goed idee.

 

Ook vroegen we of de groeiende groep arbeidsmigranten op Tholen moet worden gehuisvest in bestaande woningen in de kernen of op het terrein van de werkgever (meestal fruitboeren). Het onderzoek onder

de braderiegangers leverde een tweederde (67%) meerderheid op voor
huisvesting bij de werkgevers. De gemeente Tholoen kondigde dit
voorjaar aan een peiling onder de bevolking te doen over deze
kwestie, maar daar is tot nu toe niets van terecht gekomen. Onze
raadsfractie zal de uitkomst van ons onderzoek zeker meenemen in het
debat dat aan het eind van dit jaar wordt verwacht.

 

De SP´ers stelden op de braderie ook een vraag over het wel of niet verder uitbreiden van windmolens en zonneparken op het eiland. De uitslag van die vraag toont aan dat 72% tegen nog meer molens en parken, terwijl 28% het
niet als een probleem ziet. Ook dat is materiaal voor het debat dat
binnenkort in de gemeenteraad zal worden gehouden

-=-=

 

Reactie toevoegen

U bent hier