h

Grondprijzen

4 september 2020

Grondprijzen

ABT maakt terecht kabaal over te lage Thoolse grondprijs voor bedrijven - maar steunde in 2017 ons voorstel niet om die prijs te verhogen

 

Het ABT (Algemeen Belang Tholen) timmert al een paar weken aan de weg met onthullingen over de in hun ogen veel te lage prijs waarvoor de grond op Welgelegen is verkocht aan het Deense logistieke bedrijf DSV. Als we
dezelfde prijs als in West-Brabant hadden gevraagd voor de
bedrijfsgrond, had het miljoenen extra opgeleverd voor de Thoolse
gemeenschap, zo is de boodschap.

Wij feliciteren ABT met hun uitzoekwerk rond de verkoop van de grond voor de enorme doos, die op bedrijfsterrein Welgelegen het Thoolse landschap verziekt, maar vragen ons af waarom die partij in maart 2017 tegen ons
amendement stemde om de grondprijs van Welgelegen een beetje gelijk
te trekken met die van Bergen op Zoom en Steenbergen. Geen enkele
fractie steunde ons toen en daarom schreven we een bericht toen op
onze website, dat we hieronder nog eens herhalen. Om de geschiedenis
recht te doen.

 

Alleen SP keert zich tegen 'verpatsen' van schaarse Thoolse bedrijfsgrond

 

 

"We stonden donderdag 7 december weer eens alleen in de gemeenteraad tegenover de andere vijf fracties. Wat was er aan de hand? B&W wilden nieuwe grondprijzen vast stellen voor het bedrijventerrein Welgelegen, want
de laatste jaren heeft Tholen met een kortingsactie geprobeerd daar
bedrijven te lokken. Maar nu de economie aantrekt en de hoeveelheid
grond begint op te raken, is dat niet meer nodig. Intussen is Tholen
er door die kortingsactie wel €135.000 bij ingeschoten.

Prima dus dat ergeen korting meer wordt gegeven. Alleen is de prijs die de gemeente nu wilde vragen nog steeds erg laag. Lager dan alle buurgemeenten voor hun bedrijfsgrond vragen. Daarom stelde de SP per amendement voor om de prijs €10 per vierkante meter hoger te maken. Dan nog zou onze grondprijs lager zijn dan in Steenbergen, Bergen op Zoom en Reimerswaal. En als we die 10 euro meer vragen, levert ons dat voor elke hectare een ton extra op. Dat geld kunnen we goed gebruiken voor allerlei (sociale) doeleinden.

 

Maar de andere fracties wilden er niet van weten. Van sommige - zoals de VVD - begrijpen we dat wel, maar dat de Christen Unie ons verweet dat wij
aan 'ondernemertje pesten' doen, daar stonden we toch van te kijken.
Er is immers eerder sprake van het omgekeerde, nu Tholen zijn
kostbare grond voor te weinig geld verpatst aan ondernemers die bij
de buren meer moeten betalen.

 

Als wij binnenkort weer eens met een sociaal voorstel komen en de andere fracties roepen: 'Dat is te duur, waar moet dat van betaald worden?', dan
zullen we ze nog eens herinneren aan het cadeautje, dat ze twee dagen
na Sinterklaas nog aan het bedrijfsleven hebben gegeven."

 

Reactie toevoegen

U bent hier