h

Nieuws uit 2013

24 december 2013

Weer stonden de bakken open en hing de rotzooi in de afrastering

.- Wethouder Hommel (VVD) is niet van plan om de afvalbakken langs de Thoolse zeedijken een halve slag te draaien zodat de deksels bij storm niet kunnen open waaien. Dat schrijft hij in antwoord op schriftelijke vragen van Kees Slager (SP), die hem er op wees dat nogal wat deksels bij stormen in oktober en december open stonden en de inhoud verderop in de polder lag. En daar foto's bijleverde als bewijs.

De deksels van de afvalbakken staan volgens de wethouder nu zó langs de onderhoudsweg dat de chauffeur van de werkbus die de afvalbakken leegmaakt, niet hoeft uit te stappen om te controleren of de bak vol is en geledigd moet worden. Hij kan van achter het stuur het deksel even optillen, "hetgeen tijd en geld oplevert".

Lees verder
8 december 2013

SP met wenskerstboom in Sint Philipsland.

De SP was zaterdag van de partij bij een druk bezochte kerstmarkt in Sint Philipsland, Speciaal voor deze gelegenheid is er een wenskerstboom gemaakt. Op deze boom konden de inwoners van Flupland hun (kerst)wens voor de gemeente Tholen kwijt.

Aan het eind van de middag telde de socialisten bijna vijftig kaartjes met daarop uiteenlopende wensen met onderwerpen als, het openbaar vervoer, thuiszorg, speeltuinen en bestuurlijk Tholen.

Lees verder
6 december 2013

Wethouder weigert prullenbakken aan zeedijken halve slag te draaien

.- De storm van gisteren zorgde ervoor dat langs de Thoolse zeedijken weer veel prullenbakken open woeien, waarna de rommel uit die bakken overal in de wijde omgeving terecht kwam. Dat gebeurt bij elke storm en het was voor SP'er Kees Slager (die pal achter de zeedijk woont) aanleiding om in april j.l. tijdens de behandeling van de afvalstoffenregeling aan wethouder Hommel te vragen of die prullenbakken niet een halve slag gedraaid kunnen worden. Want dan waaien de deksels niet open, maar worden ze juist dichtgedrukt door de storm.

Maar de wethouder beweerde dat de deksels zo zwaar zijn dat ze niet open kúnnen waaien. Slager wist wel beter, maar kon zijn gelijk toen niet bewijzen. Dat kan hij nu wel, want tijdens de najaarsstormen van 28 oktober en van 5 december maakte hij foto's van de 

Lees verder
12 november 2013

Tholen geeft rijksgeld voor armoede onder kinderen andere bestemming

Een rechtse meerderheid van SGP, VVD en CDA in de gemeenteraad weigert om het geld dat de gemeente van staatssecretaris Kleinsma heeft gekregen om de armoede onder kinderen extra aan te pakken, ook voor dat doel te gebruiken. Die conclusie trok Annie Vogelaar (SP) nadat het amendement dat zij tijdens de begrotingsbehandeling samen met CU en PvdA had ingediend om het geld te besteden waar het voor bedoeld is, met 12 tegen 8 stemmen was verworpen.

In juli werd door de staatssecretaris 20 miljoen extra uitgetrokken voor armoedebestrijding. Daarbij deed ze een beroep op de gemeenten om het geld te gebruiken voor kinderen uit arme gezinnen. Dit omdat de kinderombudsman onlangs adviseerde om een 'kindpakket' samen te stellen waarin basisbenodigdheden zitten zoals een stel winter- en zomerkleren, vervoer, een bibliotheekpas of zwemles.De gemeente Tholen kreeg € 120.000. B&W kozen er echter voor om dit bedrag te gebruiken om een eerdere korting op het armoede beleid ongedaan te maken. Het voorstel van CU, SP en PvdA werd daarom door  wethouder Oudesluijs (PvdA) ontraden. Volgens hem moet het geld dat nu beschikbaar is gebruikt worden om aan de “voorkant” ingezet te worden. Dat betekent dat er  aan de hand van zogenaamde “keukentafelgesprekken” de situatie besproken gaat worden, waarna er maatwerk geleverd  kan worden.

Lees verder
8 november 2013

SP zorgt voor spektakel bij indienen thuiszorgmotie

De SP zorgde gisteravond tijdens de raadsvergadering voor spektakel. Terwijl Annie Vogelaar een motie voorlas waarin wordt gevraagd om er op toe te zien dat er door de bezuinigingen van het kabinet in Tholen geen ontslagen vallen en bewoners vervuilen en vereenzamen, ontrolden leden van de SP-kerngroep achter de stoelen van B&W een enorm spandoek van meer dan tien meter, bestaande uit de aan elkaar genaaide gele doekjes met de 2929 handtekeningen, die de afgelopen zomer werden ingezameld bij de actie 'Thuiszorg is geen liefdadigheid' op de braderieën van Sint Annaland en Tholen.

 

Lees verder
2 november 2013

SP: Eindelijk gehoor voor fatsoenlijke busverbinding ROC Halsteren.

Goed nieuws voor de Thoolse scholieren die naar het ROC in Halsteren gaan. Er komt een fatsoenlijke busverbinding vanuit de gemeente Tholen naar deze school. De bus gaat rijden in het schooljaar 2014/2015 als de fusie afgerond is tussen drie scholen en samen verder gaan onder de naam " De Steenspil" te Halsteren.In 2008 heeft, toen nog werkgroep, de SP al aandacht gevraagd voor dit probleem. Hier is destijds een tussenoplossing voor bedacht, namelijk een bus/fietshalte bij de Jannemanseweg in Halsteren. Hier vandaan kunnen de leerlingen op de fiets verder naar het ROC rijden en weer terug.

Lees verder

Pagina's

U bent hier