h

Project Samen Doen

23 september 2018

Project Samen Doen

De SP fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over het project Samen Doen. Voor dit project is een Europese subsidie ontvangen van 1,2 miljoen euro waarvan ruim 400.000 euro door de gemeente Tholen is ontvangen. Over de afwikkeling van dit project en de wijze waarop het geld is besteed zijn kritische vragen gesteld door een inwoner van tholen, dhr. van Winkelen. De antwoorden hierop hebben zo lang op zich laten wachten en bleken dusdanig geformuleerd dat er niet echt duidelijkheid kwam of de gelden nu wel of niet op de juiste wijze zijn aangewend en wat het project de inwoners van Tholen heeft gekost en of het deze uitgaven waard is geweest. De fractie van de SP heeft daarop schriftelijke vragen gesteld om te vragen alle onduidelijkheid weg te nemen en voor eens en altijd aan te geven of alles op de juiste wijze is verlopen en we ons hebben gehouden aan de regeld die behoren bij het aannemen van een dergelijke subsidie.

Op het moment van schrijven van dit bericht heeft de SP nog geen antwoord gekregen op de schriftelijke vragen.

Reactie toevoegen

U bent hier