h
12 november 2017

2 SP Moties aangenomen bij begrotingsbehandeling

Bij de begrotingsbehandeling (begroting voor 2018) zijn beide door de SP fractie ingediende moties unaniem aangenomen en door het college overgenomen.

De eerste motie betrof de al jaren durende overschreiding van het budget jeugdzorg. De SP fractie vraagt om cijfers ter onderbouwing van het benodigde extra budget (ruim 400.000 euro) voor het sociaal domein. De overschreiding wordt vooral veroorzaakt door hogere kosten jeugdzorg. Onze vraag is of wij in vergelijking met andere gemeenten meer jeugd hebben die begeleiding/opvang/geestelijke ondersteuning nodig hebben. Klopt het inkoopbeleid wel, werken we ook aan een gezamenlijk inkoopbeleid om zo de de kosten waar mogelijk te drukken.

Lees verder
12 november 2017

Kloppen Oud-Vossemeer

Foto: SP

Kloppen Oud-Vossemeer

Zaterdag 11 november zijn  we in slecht weer huis aan huis gegaan in Oud-Vossemeer. De vraagstelling betrof vooral het huisvuil, onkruidbestrijding en de wijkagenten. Ook hebben we gevraagd naar het woongenot. Tot onze verbazing waren er weinig klachten over het nieuwe inzamel schema van het restafval. In de zomer kregen we in andere kernen heel andere reacties. Onkruid was voor alle ondervraagden “een doorn in het oog”. Mensen houden wel het gedeelte van de stoep voor hun eigen huis schoon maar vonden dat de nieuwe wijze van onkruidbestrijding in de openbare ruimte in hoge mate onvoldoende was. Onze vragen over de wijkagent werden met veel verbazing aangehoord. Wijkagent? Hebben wij die dan en wie is dit dan wel? Het woongenot werd over het algemeen gewaardeerd met een 8 of hoger!! Door het slechte weer zijn we iets vroeger dan normaal gestopt.

Lees verder
2 november 2017

Vragen over beeindigen alphahulp

Zonder de betrokken alfahulpen mondeling te informeren en de
kans te bieden om vragen te stellen, stuurde zorginstelling Allevo eind
verleden week de alfahulpen met een briefje laten weten dat tussen 1 januari
aanstaande en 31 december 2019 de bestaande overeenkomsten tussen alfahulp en
cliënten stoppen. Dat is het gevolg van een maatregel van het vorige kabinet.
Enkele verontruste alfahulpen, die de brief erg onduidelijk en tegelijk
dreigend vonden,  wendden  zich tot de SP met de vraag of ze straks hun
baan kwijt zijn.

Lees verder
20 oktober 2017

Algemene leden vergadering

Foto: SP
Woensdag 18 oktober hebben we onder redelijke belangstelling de algemene ledenvergadering gehouden. We zijn begonnen met een energizer, petje op petje af. Uiteindelijk, na vele vragen, bleef als winnaar over Els Schrauwen. Zij kreeg door Kees Slager een leuke attentie uitgereikt. Aansluitend hebben de fractie leden de huidige raadsperiode geevalueerd. 
Het concept verkiezingsprogramma kwam na de pauze aan de orde. Mede dankzij ieders inbreng hebben we een weloverwogen programma kunnen samenstellen en hiermee zullen we de komende verkiezingen ingaan. Daarna hebben we de kandidatenlijst vastgesteld. Ieder kon zijn of haar voorkeuren aangeven. Waar nodig is gestemd om tot een oplossing te komen. Al met al een heel positieve avond, hoewel de opkomst altijd beter had gekund. Maar ja, je moet wat te wensen overhouden.

 

Lees verder
25 september 2017

Kloppen Smerdiek

Foto: SP

Buurtactie Smerdiek 23 - 9 - '17

Lees verder
16 augustus 2017

Wat is de echte mening over het nieuwe huisvuilbeleid op Tholen?

Foto: SP

Kort overzicht resultaten enquête huisvuil inzameling 12 augustus.

Zaterdag 12 augustus stonden we met vijf kerngroepleden en Jeroen (Middelburg) op de braderie van Sint Annaland. Onze onderzoeksvraag was hoe het nieuwe ophaalschema voor het huisvuil en plastic tot nu toe is bevallen.

Lees verder
14 juli 2017

Amendement Veiligheids regio na hertelling aangenomen

In de raadsvergadering van 6 juli is een amendement ingediend door de SP fractie met een meerderheid van 2 stemmen aangenomen.

Lees verder
14 juli 2017

Motie duiklocaties aangenomen

In de raadsvergadering van 6 juli is de door de fractie van SP ingediende motie unaniem aangenomen. Het college had een voorstel gemaakt om voor vele duizenden euro`s extra toiletvoorzieningen aan te brengen. Op de vraag van de SP of er kon worden onderbouwd dat de duikers zorgen voor meerwaarde op ons eiland zorgen en een dergelijke uitgave dus economisch verantwoord is moest het college het antwoord schuldig blijven. Middels de motie heeft de SP afgedwongen dat de investering pas dan wordt gedaan als aangetoond is, door cijfers onderbouwd, dat de duikers inderdaad voor een economische impuls zorgen.

Lees verder
8 mei 2017

Kerk komt niet op de voorgestelde plaats.

Het plan van de gemeente en de Hersteld Hervormde Kerk van Tholen om een nieuwe kerk te bouwen op de groenstrook tegenover de Prins Bernhardstraat, is afgeblazen. Er is besloten om de kerk een eindje verderop aan de Grindweg te bouwen. Dat dit gebeurt is te danken aan enkele inwoners van de straat, die nog niet op tijd aan de bel trokken en aan de SP-fractie die de wethouder ter verantwoording riep.

Lees verder
23 april 2017

Geen hoogbouw bedrijfspanden Welgelegen

SP als enige tegen plan voor

Lees verder

Pagina's