h
24 februari 2016

SP boos over minder stemlokalen bij referendum

SP Tholen is op z'n zachts gezegd niet blij met het feit dat er op 6 april in de gemeente Tholen 35% minder stemlokalen open zullen zijn dan bij normale verkiezingen. Op deze datum kunnen stemgerechtigden hun stem uitbrengen tijdens het referendum over het associatieverdrag met de Oekraïne.

Er zijn gemeenten in Nederland die bewust minder stemlokalen inzetten omdat er een lage opkomst verwacht wordt. Andere gemeenten hebben als argument dat er niet genoeg geld is om alle stemlokalen in te richten. Wat de reden van de gemeente ook is om minder stemlokalen te openen is voor fractievoorzitter van de socialisten Theo Korevaar giswerk; “Wij hebben daarom vragen gesteld om te weten te komen waarom gemeente Tholen besloten heeft om minder stemlokalen in te richten.”

Lees verder
14 februari 2016

Buurten in Stavenisse

Zaterdag was SP Tholen weer in de straten te vinden, deze keer in Stavenisse. De kou hield de mensen in Stavenisse niet tegen hun deuren open te doen en de SP'ers vriendelijk te woord te staan. Meningen over de gemeentelijke bezuinigingen, vluchtelingen, aandachtspunten in het dorp, er werden vele zorgen en vragen gedeeld.
Tijdens deze gesprekken kwam natuurlijk ook de kerncentrale in Doel aan bod. Vanuit de Statenfractie is er een handtekeningenkaartactie gestart. In een korte tijd zijn er ruim 50 handtekeningen opgehaald voor het sluiten van deze potentiele kernramp. 
De handtekeningenactie wordt met volle kracht voortgezet in andere kernen en met andere afdelingen. De SP rekent erop dat het aantal opgehaalde handtekeningen een alarm signaal afgeeft aan de regering.

Lees verder
24 januari 2016

SP-Kamerlid Van Bommel spreekt in Goes over IS

Tweede Kamerlid Harry van Bommel (SP) komt op maandagavond 1 februari naar hotel Terminus in Goes om daar te spreken over de opkomst van terreurorganisatie IS en de gevolgen daarvan voor Irak, Syrië en Turkije. Van Bommel bezocht de afgelopen jaren vele malen Irak en Turkije en bezocht eerder ook Syrië. Als lid van een delegatie van de Tweede Kamer sprak Van Bommel ook met president Assad van Syrië. In de Tweede Kamer is de SP tegen de deelname van Nederland aan de internationale coalitie die met luchtaanvallen IS probeert te stoppen. Van Bommel zal tijdens deze bijeenkomst ingaan op alternatieven voor de militaire aanpak van de internationale coalitie en de kansen voor de Koerden om hun autonomie te versterken. Lees verder
21 januari 2016

SP Tholen steunt 'Stop KC Doel'

Dinsdag 20 januari werd een demonstratieve bijeenkomst georganiseerd door 'Stop KC Doel' op de Boulevard van Bergen op Zoom. SP Tholen was aanwezig om hen te steunen in deze actie.
Minister Schultz van Haegen bezocht deze dag de Belgische kerncentrale Doel voor een gezamenlijke 'controle'. De bijeenkomst op de Boulevard had als doel vanuit de bevolking een geluid te laten horen richting minister Schultz van Haegen en de Belgische overheid. Patrick Nijsen van 'Stop KC Doel' verklaart: "De enige actie die voor een veiliger gevoel kan zorgen in de regio is simpelweg het definitief sluiten van de kerncentrale in Doel."

Foto: Gaby de Vreugd
Lees verder
19 januari 2016

SP stapt uit besloten overleg

Zoals wellicht inmiddels bekend is geworden vonden er op de afgelopen maanden besprekingen plaats tussen alle fracties die deel uitmaken van de Thoolse gemeenteraad, de wethouders en leidinggevenden van de diverse afdelingen van de gemeente. Het doel van deze besprekingen is te komen tot een sluitende begroting en het realiseren van bezuinigingen tot een aanzienlijk bedrag, te weten ruim 1,1 miljoen euro. De eerste ronden van deze besprekingen zijn door alle fracties bijgewoond, dus ook door de fractie van de SP. De gehele begroting van de gemeente is de revue gepasseerd. Iedere partij kon zich goed laten informeren over de te nemen maatregelen en haar eigen standpunten naar voren brengen. Na deze voorbereidingen komen er enkele (eveneens besloten) zogenaamde “heisessies” waarin gekozen gaat worden op welke wijze de bezuinigingen plaats gaan vinden. De SP fractie Tholen heeft besloten vanaf dit moment niet langer deel te nemen aan deze gesprekken. Hiervoor geeft fractievoorzitter Theo Korevaar de volgende redenen.

Lees verder
10 december 2015

SP stelt vragen over stigmatiserende e-mail kinderopvang

SP Tholen is in het bezit gekomen van een behoorlijk stigmatiserende e-mail. Deze e-mail is verzonden door ZO kinderopvang aan ouders. In de e-mail staat dat er een nieuwe huurder is gevonden voor het pand aan de Zoekweg in Tholen. De nieuwe huurder is Accessio Bedrijfsdiensten, zij bieden onder andere inburgeringscursussen en taallessen aan aan statushouders. In deze e-mail worden statushouders ten onrechte een slechte reputatie bezorgd.

Lees verder
7 december 2015

SP Tholen aanwezig op XXI ste congres.

Op 28 november was het XXI SP congres. Het eerste gedeelte stond in het teken van het afscheid van Jan Marijnissen. Hij is 27 jaar lang als voorzitter het boegbeeld geweest van de SP en heeft de partij gemaakt zoals die nu is. Speciaal voor deze gelegenheid kreeg Marijnissen uit handen van Emile Roemer de Gouden Tomaat uitgereikt.

Lees verder
16 oktober 2015

Bezoek Emile Roemer Reimerswaal succes.

Foto: SP
Vrijdagavond 9 oktober bracht SP-fractievoorzitter Emile Roemer een bezoek aan Krabbendijke. Er waren rond de 60 belangstellenden in de grote zaal van het dorpshuis 'De Meiboom' aanwezig, waaronder SP-leden, maar ook niet-leden die geïnteresseerd waren in de SP en de werkgroep Reimerswaal. Helaas kon Emile Roemer niet de hele avond blijven omdat hij die avond plotsklaps zijn standpunt moest gaan verdedigen bij een uitzending van "Pauw". Ondanks deze kleine domper was de avond een succes en er zijn in ieder geval meer mensen enthousiast gemaakt voor de SP.Lees verder
6 oktober 2015

Oud senator Kees Slager geïnstalleerd als raadslid

Op 1 oktober heeft Annie Vogelaar na ruim 5 jaar afscheid genomen van de gemeenteraad van Tholen. Annie heeft dit besluit met pijn in haar hart maar weloverwogen genomen. Haar plaats wordt ingenomen door Kees Slager uit Poortvliet. Slager was al commissielid Ruimte voor de socialisten.

Foto: R. van Tilborg
Lees verder
4 oktober 2015

SP fractievoorzitter Emile Roemer bezoekt Reimerwaal

In november 2014 waren er 21 SP leden in de gemeente Reimerswaal. Inmiddels staat de teller op 31 leden. Op dit moment zijn er een viertal mensen actief in de werkgroep SP Reimerswaal. Om uiteindelijk een officiële SP afdeling te kunnen worden zijn minimaal 50 leden nodig.

Lees verder

Pagina's