h
21 januari 2016

SP Tholen steunt 'Stop KC Doel'

Dinsdag 20 januari werd een demonstratieve bijeenkomst georganiseerd door 'Stop KC Doel' op de Boulevard van Bergen op Zoom. SP Tholen was aanwezig om hen te steunen in deze actie.
Minister Schultz van Haegen bezocht deze dag de Belgische kerncentrale Doel voor een gezamenlijke 'controle'. De bijeenkomst op de Boulevard had als doel vanuit de bevolking een geluid te laten horen richting minister Schultz van Haegen en de Belgische overheid. Patrick Nijsen van 'Stop KC Doel' verklaart: "De enige actie die voor een veiliger gevoel kan zorgen in de regio is simpelweg het definitief sluiten van de kerncentrale in Doel."

Foto: Gaby de Vreugd
Lees verder
19 januari 2016

SP stapt uit besloten overleg

Zoals wellicht inmiddels bekend is geworden vonden er op de afgelopen maanden besprekingen plaats tussen alle fracties die deel uitmaken van de Thoolse gemeenteraad, de wethouders en leidinggevenden van de diverse afdelingen van de gemeente. Het doel van deze besprekingen is te komen tot een sluitende begroting en het realiseren van bezuinigingen tot een aanzienlijk bedrag, te weten ruim 1,1 miljoen euro. De eerste ronden van deze besprekingen zijn door alle fracties bijgewoond, dus ook door de fractie van de SP. De gehele begroting van de gemeente is de revue gepasseerd. Iedere partij kon zich goed laten informeren over de te nemen maatregelen en haar eigen standpunten naar voren brengen. Na deze voorbereidingen komen er enkele (eveneens besloten) zogenaamde “heisessies” waarin gekozen gaat worden op welke wijze de bezuinigingen plaats gaan vinden. De SP fractie Tholen heeft besloten vanaf dit moment niet langer deel te nemen aan deze gesprekken. Hiervoor geeft fractievoorzitter Theo Korevaar de volgende redenen.

Lees verder
10 december 2015

SP stelt vragen over stigmatiserende e-mail kinderopvang

SP Tholen is in het bezit gekomen van een behoorlijk stigmatiserende e-mail. Deze e-mail is verzonden door ZO kinderopvang aan ouders. In de e-mail staat dat er een nieuwe huurder is gevonden voor het pand aan de Zoekweg in Tholen. De nieuwe huurder is Accessio Bedrijfsdiensten, zij bieden onder andere inburgeringscursussen en taallessen aan aan statushouders. In deze e-mail worden statushouders ten onrechte een slechte reputatie bezorgd.

Lees verder
7 december 2015

SP Tholen aanwezig op XXI ste congres.

Op 28 november was het XXI SP congres. Het eerste gedeelte stond in het teken van het afscheid van Jan Marijnissen. Hij is 27 jaar lang als voorzitter het boegbeeld geweest van de SP en heeft de partij gemaakt zoals die nu is. Speciaal voor deze gelegenheid kreeg Marijnissen uit handen van Emile Roemer de Gouden Tomaat uitgereikt.

Lees verder
16 oktober 2015

Bezoek Emile Roemer Reimerswaal succes.

Foto: SP
Vrijdagavond 9 oktober bracht SP-fractievoorzitter Emile Roemer een bezoek aan Krabbendijke. Er waren rond de 60 belangstellenden in de grote zaal van het dorpshuis 'De Meiboom' aanwezig, waaronder SP-leden, maar ook niet-leden die geïnteresseerd waren in de SP en de werkgroep Reimerswaal. Helaas kon Emile Roemer niet de hele avond blijven omdat hij die avond plotsklaps zijn standpunt moest gaan verdedigen bij een uitzending van "Pauw". Ondanks deze kleine domper was de avond een succes en er zijn in ieder geval meer mensen enthousiast gemaakt voor de SP.Lees verder
6 oktober 2015

Oud senator Kees Slager geïnstalleerd als raadslid

Op 1 oktober heeft Annie Vogelaar na ruim 5 jaar afscheid genomen van de gemeenteraad van Tholen. Annie heeft dit besluit met pijn in haar hart maar weloverwogen genomen. Haar plaats wordt ingenomen door Kees Slager uit Poortvliet. Slager was al commissielid Ruimte voor de socialisten.

Foto: R. van Tilborg
Lees verder
4 oktober 2015

SP fractievoorzitter Emile Roemer bezoekt Reimerwaal

In november 2014 waren er 21 SP leden in de gemeente Reimerswaal. Inmiddels staat de teller op 31 leden. Op dit moment zijn er een viertal mensen actief in de werkgroep SP Reimerswaal. Om uiteindelijk een officiële SP afdeling te kunnen worden zijn minimaal 50 leden nodig.

Lees verder
22 september 2015

SP vreest blijvende wateroverlast in Suzannaweg te Sint Annaland

- 'Dit is het begin van veel meer ellende', zeiden bewoners van de Suzannaweg in Sint Annaland tegen enkele leden van de SP-fractie. Ze waren op verzoek van de bewoners komen kijken omdat die in de toekomst constant wateroverlast vrezen.

Omdat tijdens de hoosbuien van enkele weken geleden de weg blank kwam te staan en het water de huizen binnendrong, trokken ze aan de bel. Het was namelijk de tweede keer in korte tijd dat het gebeurde. In enkele woningen is de vloerbedekking niet meer te herstellen en is de luchtvochtigheid zo hoog dat er nog amper in te leven valt.

Lees verder
15 september 2015

SP vindt buiten spelen vet cool!

Maandag 14 september kwamen twee ambtenaren van de gemeente in de Garnalenstraat en de Plantagestraat in Tholen-stad praten over de plannen met de speeltuintjes in deze straten. De bijeenkomst op deze regenachtige maandagavond had als doel het te volgen beleid met de omwonenden te bespreken.

Foto: Gaby de Vreugd

Door de gemeente is een rapport opgesteld ('Buiten spelen is vet cool') waarin het speelruimte beleid 2013-2017 wordt beschreven.
Minder speeltoestellen, een centrale speelplaats en speelaanleidingen verspreid over de kern.
De SP was aanwezig om de buurtbewoners te horen en er op toe te zien dat de gemeente de plannen uit dit rapport gaat uitvoeren.

Lees verder
13 september 2015

SP stimuleert gemeente tot voorlichtingsbijeenkomst Wmo

- Half november van verleden jaar is er binnen de SP-Tholen  een werkgroep gevormd om de aankomende veranderingen in de zorg kritisch te volgen. Op 8 januari hebben we het 'meldpunt zorg' gelanceerd. Via het telefoonnummer 06 19544771 van het meldpunt konden mensen hun zorgen en vragen over hun zorg bij ons kwijt. De eerste weken hebben we de nodige telefoontjes gehad. Aangezien we veel dezelfde vragen kregen, hebben we hierop een afspraak gemaakt met wethouder Harmsen, om duidelijk te maken welke vragen bij ons binnen kwamen, en om suggesties te doen of de gemeente bepaalde problemen niet beter aan kon pakken.

Lees verder

Pagina's