h
19 april 2016

Financiële problemen door PGB?

Sinds vorig jaar is de gemeente verantwoordelijk voor het regelen en toekennen van de PGB’s. Dit mede doordat de huidige regering veel taken bij gemeenten heeft weggelegd. De invoering van de PGB’s was administratief nog lang niet op orde, maar toch moest het van staatsecretaris van Rijn op 1 januari 2015 ingevoerd worden. Er volgden een heleboel problemen doordat ook de SVB (Sociale Verzekerings Bank) nog lang niet klaar was voor deze nieuwe werkwijze.

Lees verder
2 april 2016

Referendum 6 april 3 keer NEE is beter

Zaterdag was SP Tholen aanwezig bij het winkelcentrum aan het Terreplein in Tholen om campagne te voeren tegen het associatieverdrag met Oekraïne.  Bij het uitdelen van vele flyers kwam het tot interessante gesprekken. Veel mensen zijn het met de SP eens dat dit verdrag niet deugd en dus ‘nee’ gaan stemmen op 6 april. Dat is beter voor Oekraïne én voor Nederland.

6 april is er een raadgevend referendum  waar Nederlanders zich uit kunnen spreken voor of tegen het verdrag. Kijk voor meer informatie op  http://6aprilnee.nl/

Foto: R. van Tilborg
Lees verder
20 maart 2016

Sluit de kerncentrale in Doel

SP Zeeland is samen met een aantal SP afdelingen uit Zeeland én West Noord-Brabant gestart met een grote petitie voor het sluiten van kerncentrale Doel, vlak over de Nederlandse grens. Klik op de foto om uw steun te betuigen en zet uw digitale handtekening.

Foto: Rob van Willigenburg

Lees verder
24 februari 2016

SP boos over minder stemlokalen bij referendum

SP Tholen is op z'n zachts gezegd niet blij met het feit dat er op 6 april in de gemeente Tholen 35% minder stemlokalen open zullen zijn dan bij normale verkiezingen. Op deze datum kunnen stemgerechtigden hun stem uitbrengen tijdens het referendum over het associatieverdrag met de Oekraïne.

Er zijn gemeenten in Nederland die bewust minder stemlokalen inzetten omdat er een lage opkomst verwacht wordt. Andere gemeenten hebben als argument dat er niet genoeg geld is om alle stemlokalen in te richten. Wat de reden van de gemeente ook is om minder stemlokalen te openen is voor fractievoorzitter van de socialisten Theo Korevaar giswerk; “Wij hebben daarom vragen gesteld om te weten te komen waarom gemeente Tholen besloten heeft om minder stemlokalen in te richten.”

Lees verder
14 februari 2016

Buurten in Stavenisse

Zaterdag was SP Tholen weer in de straten te vinden, deze keer in Stavenisse. De kou hield de mensen in Stavenisse niet tegen hun deuren open te doen en de SP'ers vriendelijk te woord te staan. Meningen over de gemeentelijke bezuinigingen, vluchtelingen, aandachtspunten in het dorp, er werden vele zorgen en vragen gedeeld.
Tijdens deze gesprekken kwam natuurlijk ook de kerncentrale in Doel aan bod. Vanuit de Statenfractie is er een handtekeningenkaartactie gestart. In een korte tijd zijn er ruim 50 handtekeningen opgehaald voor het sluiten van deze potentiele kernramp. 
De handtekeningenactie wordt met volle kracht voortgezet in andere kernen en met andere afdelingen. De SP rekent erop dat het aantal opgehaalde handtekeningen een alarm signaal afgeeft aan de regering.

Lees verder
24 januari 2016

SP-Kamerlid Van Bommel spreekt in Goes over IS

Tweede Kamerlid Harry van Bommel (SP) komt op maandagavond 1 februari naar hotel Terminus in Goes om daar te spreken over de opkomst van terreurorganisatie IS en de gevolgen daarvan voor Irak, Syrië en Turkije. Van Bommel bezocht de afgelopen jaren vele malen Irak en Turkije en bezocht eerder ook Syrië. Als lid van een delegatie van de Tweede Kamer sprak Van Bommel ook met president Assad van Syrië. In de Tweede Kamer is de SP tegen de deelname van Nederland aan de internationale coalitie die met luchtaanvallen IS probeert te stoppen. Van Bommel zal tijdens deze bijeenkomst ingaan op alternatieven voor de militaire aanpak van de internationale coalitie en de kansen voor de Koerden om hun autonomie te versterken. Lees verder
21 januari 2016

SP Tholen steunt 'Stop KC Doel'

Dinsdag 20 januari werd een demonstratieve bijeenkomst georganiseerd door 'Stop KC Doel' op de Boulevard van Bergen op Zoom. SP Tholen was aanwezig om hen te steunen in deze actie.
Minister Schultz van Haegen bezocht deze dag de Belgische kerncentrale Doel voor een gezamenlijke 'controle'. De bijeenkomst op de Boulevard had als doel vanuit de bevolking een geluid te laten horen richting minister Schultz van Haegen en de Belgische overheid. Patrick Nijsen van 'Stop KC Doel' verklaart: "De enige actie die voor een veiliger gevoel kan zorgen in de regio is simpelweg het definitief sluiten van de kerncentrale in Doel."

Foto: Gaby de Vreugd
Lees verder
19 januari 2016

SP stapt uit besloten overleg

Zoals wellicht inmiddels bekend is geworden vonden er op de afgelopen maanden besprekingen plaats tussen alle fracties die deel uitmaken van de Thoolse gemeenteraad, de wethouders en leidinggevenden van de diverse afdelingen van de gemeente. Het doel van deze besprekingen is te komen tot een sluitende begroting en het realiseren van bezuinigingen tot een aanzienlijk bedrag, te weten ruim 1,1 miljoen euro. De eerste ronden van deze besprekingen zijn door alle fracties bijgewoond, dus ook door de fractie van de SP. De gehele begroting van de gemeente is de revue gepasseerd. Iedere partij kon zich goed laten informeren over de te nemen maatregelen en haar eigen standpunten naar voren brengen. Na deze voorbereidingen komen er enkele (eveneens besloten) zogenaamde “heisessies” waarin gekozen gaat worden op welke wijze de bezuinigingen plaats gaan vinden. De SP fractie Tholen heeft besloten vanaf dit moment niet langer deel te nemen aan deze gesprekken. Hiervoor geeft fractievoorzitter Theo Korevaar de volgende redenen.

Lees verder
10 december 2015

SP stelt vragen over stigmatiserende e-mail kinderopvang

SP Tholen is in het bezit gekomen van een behoorlijk stigmatiserende e-mail. Deze e-mail is verzonden door ZO kinderopvang aan ouders. In de e-mail staat dat er een nieuwe huurder is gevonden voor het pand aan de Zoekweg in Tholen. De nieuwe huurder is Accessio Bedrijfsdiensten, zij bieden onder andere inburgeringscursussen en taallessen aan aan statushouders. In deze e-mail worden statushouders ten onrechte een slechte reputatie bezorgd.

Lees verder
7 december 2015

SP Tholen aanwezig op XXI ste congres.

Op 28 november was het XXI SP congres. Het eerste gedeelte stond in het teken van het afscheid van Jan Marijnissen. Hij is 27 jaar lang als voorzitter het boegbeeld geweest van de SP en heeft de partij gemaakt zoals die nu is. Speciaal voor deze gelegenheid kreeg Marijnissen uit handen van Emile Roemer de Gouden Tomaat uitgereikt.

Lees verder

Pagina's