h

Nieuws van de afdeling

18 december 2017

Doet Tholen genoeg?

Vragen SP over achterstand bij maken beschutte werkplekken 

'Zeeuwse gemeenten bieden te weinig beschutte werkplekken aan mensen die een gewone werkplek niet aankunnen', zo meldde de PZC deze week. Voor het SP-raadslid Krista 't Hart aanleiding om schriftelijke vragen te stellen aan B&W.

Lees verder
13 december 2017

Grondprijs verhogen? Alleen SP vóór

Alleen SP keert zich tegen 'verpatsen'

van schaarse Thoolse bedrijfsgrond

We stonden donderdag 7 december weer eens alleen in de gemeenteraad tegenover de andere vijf fracties. Wat was er aan de hand? B&W wilden nieuwe grondprijzen vast stellen voor het bedrijventerrein Welgelegen, want de laatste jaren heeft Tholen met een kortingsactie geprobeerd daar bedrijven te lokken. Maar nu de economie aantrekt en de hoeveelheid grond begint op te raken, is dat niet meer nodig. Intussen is Tholen er door die kortingsactie wel €135.000 bij ingeschoten.

Lees verder
7 december 2017

Theo Korevaar en Krista 't Hart 1 en 2 bij SP Tholen

Foto: EB / Eendrachtbode
Lees verder
12 november 2017

2 SP Moties aangenomen bij begrotingsbehandeling

Bij de begrotingsbehandeling (begroting voor 2018) zijn beide door de SP fractie ingediende moties unaniem aangenomen en door het college overgenomen.

De eerste motie betrof de al jaren durende overschreiding van het budget jeugdzorg. De SP fractie vraagt om cijfers ter onderbouwing van het benodigde extra budget (ruim 400.000 euro) voor het sociaal domein. De overschreiding wordt vooral veroorzaakt door hogere kosten jeugdzorg. Onze vraag is of wij in vergelijking met andere gemeenten meer jeugd hebben die begeleiding/opvang/geestelijke ondersteuning nodig hebben. Klopt het inkoopbeleid wel, werken we ook aan een gezamenlijk inkoopbeleid om zo de de kosten waar mogelijk te drukken.

Lees verder
12 november 2017

Kloppen Oud-Vossemeer

Foto: SP

Kloppen Oud-Vossemeer

Zaterdag 11 november zijn  we in slecht weer huis aan huis gegaan in Oud-Vossemeer. De vraagstelling betrof vooral het huisvuil, onkruidbestrijding en de wijkagenten. Ook hebben we gevraagd naar het woongenot. Tot onze verbazing waren er weinig klachten over het nieuwe inzamel schema van het restafval. In de zomer kregen we in andere kernen heel andere reacties. Onkruid was voor alle ondervraagden “een doorn in het oog”. Mensen houden wel het gedeelte van de stoep voor hun eigen huis schoon maar vonden dat de nieuwe wijze van onkruidbestrijding in de openbare ruimte in hoge mate onvoldoende was. Onze vragen over de wijkagent werden met veel verbazing aangehoord. Wijkagent? Hebben wij die dan en wie is dit dan wel? Het woongenot werd over het algemeen gewaardeerd met een 8 of hoger!! Door het slechte weer zijn we iets vroeger dan normaal gestopt.

Lees verder
2 november 2017

Vragen over beeindigen alphahulp

Zonder de betrokken alfahulpen mondeling te informeren en de
kans te bieden om vragen te stellen, stuurde zorginstelling Allevo eind
verleden week de alfahulpen met een briefje laten weten dat tussen 1 januari
aanstaande en 31 december 2019 de bestaande overeenkomsten tussen alfahulp en
cliënten stoppen. Dat is het gevolg van een maatregel van het vorige kabinet.
Enkele verontruste alfahulpen, die de brief erg onduidelijk en tegelijk
dreigend vonden,  wendden  zich tot de SP met de vraag of ze straks hun
baan kwijt zijn.

Lees verder

Pagina's

U bent hier