h
24 april 2015

Oppositie voelt zich niet serieus genomen en loopt weg uit raad

- Boos en teleurgesteld over de totaal onvoldoende manier waarop hun vragen werden beantwoord door wethouder Jan Harmsen (CU), besloot gisteravond de voltallige oppositie van SP, PvdA en ABT op te stappen en de raadsvergadering te verlaten. Daarmee schiepen ze een gebeurtenis die nog nooit was voorgevallen in de Thoolse politiek. Ook de burgemeester verklaarde dit nog nooit te hebben meegemaakt.

Lees verder
23 april 2015

SP stelt vragen over privacy

De gemeente heeft sinds januari 2015 extra taken gekregen op het gebied van Jeugd, Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), Onderwijs en Werk en Inkomen. Om goed in te kunnen schatten welke zorg passend is worden zo veel mogelijk gegevens van een persoon bijeen gebracht door hulpverleners en ambtenaren. Als er sprake is van brede problematiek binnen een gezin dan wordt gestreefd naar één plan en één regisseur. Hiermee probeert men te voorkomen dat hulpverleners langs elkaar heen werken.Lees verder
26 maart 2015

Nieuwe voorzitter Bianca Jansen stelt zich voor.

Sinds 18 februari is Bianca Jansen de nieuwe voorzitter van SP Tholen. Zij heeft de voorzittershamer overgenomen van Kees Slager. Hier stellen wij Bianca aan u voor:

Bianca Jansen (Tholen, 10 april 1976) studeerde na het Havodiploma aan het Rijks in Bergen op Zoom te hebben gehaald, gedurende 1 jaar 'maatschappelijk werk en dienstverlening' te Breda, maar koos toen voor een studie rechten aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam. Ze studeerde af in zowel strafrecht/criminologie als privaatrecht.

Lees verder
21 maart 2015

SP grootste winnaar in Tholen

De SP is bij de provinciale statenverkiezingen van woensdag in de gemeente Tholen als de grootste winnaar uit de bus gekomen. Dat blijkt uit de officiële cijfers, die vrijdag bekend zijn gemaakt. De SP steeg van 7,3% in 2011 naar 13,2% nu, wat een winst betekent van 3,9%. De Partij voor Zeeland, die provinciaal een zetel verloor, boekte  in Tholen een winst van 3,5% en de SGP, altijd de grootste in Tholen, boekte ook een flinke winst met 3,2%. Grote verliezers zijn ook in Tholen de PvdA (verlies van 5,2%) en de VVD (verlies van 3,4%).

Door de gunstige uitslag van de SP, die in alle Zeeuwse gemeenten winst boekte,werd er een zetel winst geboekt. En dat betekent dat Roland van Tilborg uit Sint Maartensdijk ook de komende vier jaar lid van Provinciale Staten zal blijven voor de SP.

Lees verder
15 maart 2015

SP fractie weer compleet

.- De SP-fractie in de gemeenteraad van Tholen is sinds donderdag 12 maart eindelijk weer compleet.

Enkele maanden was het behelpen omdat Annie Vogelaar door een langdurige ziekte werd uitgeschakeld. Gelukkig kon Krista 't Hart- Tekamp haar plaats tijdelijk innemen. Maar daarna kreeg fractievoorzitter Roland van Tilborg een baan op het fractiesecretariaat van de SP in Den Haag, waardoor hij zijn functie beschikbaar moest stellen. Roland bleef wel aan als Zeeuws Statenlid voor de SP.

Lees verder
11 maart 2015

SP wil opheldering over raadsel van gekleurde stippen in Oud-Vossemeer

Bewoners vrezen kaalslag

- Enkele inwoners van Oud-Vossemeer zagen de laatste dagen in plantsoentjes en het 'dorpsbos' plotseling bomen die blauwe stippen hadden gekregen, struiken met witte strepen en paaltjes met oranje strepen. Omdat ze door de gemeente op geen enkele manier zijn ingelicht over deze raadselachtige merktekens en ook geen reactie kregen op mailtjes naar de gemeente, hebben ze het bange voorgevoel dat deze tekens de aankondiging van een kaalslag betekenen. Vandaar dat ze zich tot de SP wendden.
Foto: Kees Slager
Lees verder
3 maart 2015

SP Meldpunt Thuiszorg is nuttig en nodig

In de eerste twee maanden van 2015 heeft het door de SP Tholen ingestelde Meldpunt Thuiszorg 12 reacties ontvangen. Niet alleen van mensen die hulp vroegen,  maar ook van de huishoudelijke hulpen die zich zorgen maakten over hun positie.

De meeste meldingen gingen over de volgende zaken:

De door de gemeente gestuurde brieven waren onduidelijk.
Mensen snapten de procedure niet ( wie doet de indicatie, hoe wordt deze gedaan en waar kan er bezwaar worden aangetekend?).
Zorguren die, zonder dat er naar de situatie gekeken was, ingrijpend werden verlaagd.

Lees verder
1 maart 2015

SP: Reken af! met afbraak van de leefbaarheid

Foto: Inge Wessels
Zaterdag was de SP weer op pad. Deze keer op campagnetoer voor de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart. In een koud Poortvliet starten zeven SP’ers de dag. Vol enthousiasme werd de caravan gestald bij de Attent supermarkt. De enige supermarkt van Poortvliet die dit jaar de deuren gaat sluiten. Als niet wordt ingegrepen door de gemeente verliezen bewoners de enige supermarktvoorziening in hun buurt. Dat heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid van Poortvliet.Lees verder
27 februari 2015

SP op tournee

Foto: SP

Zaterdag 28 februari is de SP her en der te vinden in de gemeente Tholen. De socialisten zullen vanaf 10 uur in Poortvliet zijn met hun bekende promotiecaravan. Zij zullen neerstrijken vlakbij de Attent supermarkt. Omdat leefbaarheid een belangrijke zaak is voor de SP gaan ze handtekeningen ophalen voor het behoud van een supermarkt in Poortvliet. Hierna gaat de karavaan naar Sint Maartensdijk waar ze op de Markt gaan staan, nabij de supermarkten. Dit zal rond 11.30 uur zijn. Waarna ze ongeveer om 14.30 uur naar Tholen gaan. Hier is de locatie het Terreplein ook bij de supermarkten. Roland van Tilborg, huidig SP Statenlid en de nummer 4 op de lijst voor de komende verkiezingen zal de hele dag aanwezig zijn.

Heeft u vragen en of opmerkingen of zin in een praatje kom dan gerust eens kijken op een van de locaties.

Lees verder
21 februari 2015

Vernieuwd bestuur SP Tholen

Tijdens de algemene ledenvergadering van 18 februari is er een nieuw bestuur gekozen. De pater familias van de afdeling Tholen, Kees Slager, heeft zijn functie neergelegd en zijn hamer overgedragen aan Bianca Jansen. Kees, voormalig Eerste Kamerlid en schrijver, wilde voor zijn 77ste verjaardag de hamer afstaan. Hij was bij de afdeling betrokken vanaf de oprichting in 2007. Kees blijft commissielid voor de commissie ruimte.
Ook organisatiesecretaris, Jan van Tilborg, heeft zijn functie na jarenlange inzet neergelegd. Jan is altijd zeer betrokken geweest en was zichtbaar aanwezig als er actie gevoerd werd.
De laatste die afscheid heeft genomen van het bestuur is Roland van Tilborg. Hij zat in het bestuur op titel van fractievoorzitter.

Foto: Martijn Paape
Lees verder

Pagina's